KNAW

Research

Herpes viruses and neuroinflammation: PET imaging and implication in schizophrenia

Pagina-navigatie:


Update content


Title Herpes viruses and neuroinflammation: PET imaging and implication in schizophrenia
Period 09 / 2005 - 01 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1316425
Data Supplier Website BCN

Abstract (NL)

Het is bekend dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van schizofrenie. Maar de precieze oorzaak van de aandoening is nog onopgehelderd. Recent onderzoek toont aan dat een infectie met het herpesvirus - bekend als veroorzaker van de koortslip - een belangrijke rol kan spelen. Promovenda Janine Doorduin vond hiervoor nieuwe aanwijzingen. Schizofrenie is een ernstige chronische psychiatrische aandoening die leidt tot een afwijkende beleving van de werkelijkheid, onlogische gedachtepatronen, wanen, hallucinaties en emotionele, denk- en gedragsstoornissen. De ziekte komt in Nederland bij ongeveer één op de honderd mensen voor. De behandelmogelijkheden zijn nog zeer beperkt. Om meer inzicht te krijgen in de rol van herpesvirussen bij het ontstaan van schizofrenie, onderzocht Doorduin het effect van infectie met het herpesvirus op gedrag en hersenfunctie van proefdieren. Ze toont aan dat een infectie van de hersenen leidt tot een ontsteking in de hersenen. Hierdoor verandert het gedrag van de proefdieren en de regulatie van neurotransmitters op een manier die ook bij schizofreniepatiënten wordt waargenomen. Wordt de herpesinfectie behandeld met antipsychotica, die worden gebruikt voor de behandeling van schizofrenie, dan neemt de ontsteking in de hersenen af. Bij schizofreniepatiënten met een psychose, zo toont Doorduin verder aan, is een ontsteking aanwezig in de hippocampus. In de temporale hersenen vond ze bij deze patiënten een infectie met het herpesvirus. Nader onderzoek moet aantonen wat de precieze rol van het herpesvirus is bij het ontstaan van schizofrenie.

Related organisations

Other involved organisations

The Stanley Medical Research Institute (SMRI)

Related people

Supervisor Prof.dr. R.A. Dierckx
Project leader Dr. H.C. Klein
Project leader Dr. E.F.J. de Vries
Doctoral/PhD student Dr. J. Doorduin

Classification

D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D23350 Psychiatry, clinical psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation