KNAW

Research

The diversity puzzle explaining clustering and polarization of opinions

Pagina-navigatie:


Update content


Title The diversity puzzle explaining clustering and polarization of opinions
Period 01 / 2005 - 11 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1316479
Data Supplier Website ICS

Abstract

The project investigates under which conditions social groups that consist of members with diverse cultural backgrounds are cohesive. In the literature it is argued that contact between diverse group members improves the interpersonal relationships in groups and thus fosters cohesion. However there are also empirical reports about groups where members have frequent contact but serious conflicts and group splits arose. To solve this puzzle a theory that is based on the fundamental mechanisms homophily, social influence, heterophobia and rejection was developed. This theory implies counter intuitive effects of the timing of contacts. In particular it follows that groups that are first separated into culturally homogeneous subgroups which are later merged should be more cohesive then groups where contact was not restricted initially. Simulation models are used to derive predictions and to compare the new theory with competing theories. Survey data is used to test mechanisms and predictions of the new theory.

Abstract (NL)

Moderne samenlevingen worden gekenmerkt door een grote culturele diversiteit. Langetermijnstudies tonen aan dat de diversiteit van meningen gedurende enkele tientallen jaren zeer groot is gebleven en ten aanzien van een aantal aspecten zelfs alleen maar is toegenomen. De bestaande sociologische theorieën over de dynamiek van meningen zijn niet toereikend om dat patroon te verklaren. Die theorieën gaan uit van de veronderstelling dat mensen zodanig worden beïnvloed door hun netwerkcontacten dat hun meningen steeds meer op elkaar gaan lijken. Formele modellen met betrekking tot de dynamiek van sociale beïnvloeding binnen grote populaties tonen inderdaad aan dat meningen als gevolg van sociale beïnvloeding steeds meer naar elkaar toe groeien, wat uiteindelijk leidt tot eenvormigheid van meningen. Het proefschrift van Michael Mäs gaat over de tegenstelling tussen de grote diversiteit van meningen die we empirisch waarnemen en de voorspelling, op grond van modellen met betrekking tot sociale beïnvloeding, dat de diversiteit van meningen steeds verder zal afnemen. Doel van zijn onderzoek is nieuwe theorieën te ontwikkelen die een verklaring kunnen bieden voor de diversiteit van meningen, en waarmee kan worden onderzocht onder welke omstandigheden die diversiteit ontstaat. Hij wil vooral twee specifieke patronen van diversiteit verklaren die op basis van de bestaande theorieën niet verklaard kunnen worden: clustering van meningen en polarisatie van meningen. Met clustering van meningen wordt bedoeld het hardnekkige bestaan van verschillende subgroepen die intern homogeen zijn maar onderling afwijken. Polarisatie van meningen heeft betrekking op het ontstaan van subgroepen die geleidelijk steeds verder van elkaar verwijderde meningen ontwikkelen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. A. Flache
Supervisor Prof.dr. W. (Werner) Raub
Supervisor Prof.dr. R.P.M. Wittek
Project leader Dr. K. Takács
Doctoral/PhD student Dr. M. Mäs

Classification

D61000 Sociology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation