KNAW

Research

Burgundian nobility. Princely Politics and Noble Families, c. 1430-c. 1530

Pagina-navigatie:


Update content


Title Burgundian nobility. Princely Politics and Noble Families, c. 1430-c. 1530
Period 09 / 2005 - 09 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://geschiedenis.leidenuniv.nl/index.php3?m=113&c=1026#eng
Research number OND1316480
Data Supplier Projectleider

Abstract

The project s central aim is to examine the changes that took place with regard to the position of the nobility high, average and low in the Burgundian-Habsburg Netherlands, in the context of the process of state formation. We will concentrate on the Burgundian-Habsburg core territories, in the south (Flanders, Brabant, Hainault) as well as in the north (Holland, Zeeland), in the period between 1425 and 1525. We shall examine the problems from a double perspective; in the first place that of the prince or state. Secondly, developments will be examined from the perspective of the noble family. As it is impossible to study the entire group of nobles in a period of a hundred years, we concentrate on some cross-sections of the noble society in some specific years: the first around 1425, shortly before the integration of Brabant, Holland-Zeeland and Hainault into the Burgundian state; the second around 1475 coinciding with Charles the Bold s attempts to a systematic and rigid application of the system of feudal services, which resulted in a whole series of feudal registers; the third around 1525, during the regency of Margaret of Austria, just before the integration of Utrecht, Guelders and Friesland. A systematic comparison of these three populations should enable us to draw conclusions on patterns and changes, on regional differences and structural developments in the Burgundian-Habsburg period. The (dis-) connections between the cross-sections can be established relatively easily by genealogical research. In Leiden we have a team of four investigators working on this project. Antheun Janse is working on the nobility of Holland, Arie van Steensel on Zeeland, Veronique Flammang on Hainault and Mario Damen will focus on the nobility of Brabant. We have close contacts with Frederik Buylaert in Ghent who is working on the nobility of Flanders. We will try to collect all relevant data in a relational database in MS-Access which will be published on the internet when the project is finished. Our data will shed new light on the grey-area between nobility and urban patriciate and the complexity of their relationship. This may be helpful to historians of art and literature, who are interested in the social context of cultural phenomena. The simple contradiction between noble and bourgeois (burgerlijk) will certainly be replaced by a more complex and sophisticated model.

Abstract (NL)

Het werd lange tijd aangenomen dat de adel in de Nederlanden in de late middeleeuwen in een crisis raakte. Dit beeld van een laatmiddeleeuwse adel in verval is niet meer houdbaar, maar heeft nog veel invloed op de geschiedschrijving. In dit boek worden de contouren van de adellijke populatie in het graafschap Zeeland tussen 1400 en 1550 geschetst. De centrale vraag is hoe de politieke en sociaal‐economische positie van de edelen in de samenleving zich feitelijk ontwikkelde in een periode die gekenmerkt werd door de processen van staatsvorming, verstedelijking en commercialisering. De vraag wordt vanuit twee invalshoeken beantwoord: die van de adel als groep en die van de individuele edelman en zijn familie. Enerzijds worden de gevolgen van de veranderingen in de politieke en sociaal‐economische omstandigheden voor de macht, rijkdom en status van de adel in kaart gebracht; anderzijds worden de strategieën van de edelen om hun positie te behouden door in te spelen op de veranderingen in het politieke en economische veld geanalyseerd. De bijzondere politieke geschiedenis en sociale instituties van Zeeland drukten een groot stempel op de structuur van de adellijke populatie, de adellijke reproductiestrategieën en de sociale waardering van adeldom. De laatmiddeleeuwse adel in Zeeland moet niet begrepen worden als een hechte coöperatieve groep, maar eerder als een groep van individuen met een gedeelde juridische status maar met verschillende politieke en sociaal‐economische profielen. Ze behoorden tot meerdere overlappende sociale netwerken. Als zodanig behield de adel zijn continuïteit en stabiliteit, hoewel de identiteit en levensstijl die edelen met elkaar gemeen hadden in de zestiende eeuw meer verbonden was geraakt met loyale taatsdienst dan met ridderschap.

Related organisations

Other involved organisations

Universiteit Gent

Related people

Supervisor Prof.dr. W.P. Blockmans
Researcher Drs. V. Flammang
Project leader Dr. M.J.M. Damen
Project leader Dr. A. Janse
Doctoral/PhD student Dr. A. van Steensel

Classification

D34200 Middle Ages
D34300 Modern and contemporary history

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation