KNAW

Research

Placement Support of Learners in Learning Networks

Pagina-navigatie:


Update content


Title Placement Support of Learners in Learning Networks
Period 02 / 2006 - 11 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1316564
Data Supplier OTEC

Abstract

The relevance of courses for individuals depends to a large extent on the prior knowledge they have. Especially in adult education learners only want to spend time on learning activities which helps them to reach their competence development goals without repetition of things they already know. The process of giving a learner an individual position in the curriculum is called a placement process. Traditionally this placement is done based on a process called Accreditation of Prior Learning (APL). In this procedure learners apply for placement with an individual collection of products from their prior education and work context. Domain experts study these portfolios and the results of the process is an individualized curriculum. But this process is very time-consuming and expensive. During the PhD project new methods to support this process are explored. The main focus of the project lies on the application of latent semantic analysis for prior knowledge estimation. In addition, as a more structured approach like concept mapping is used as a proxy for prior knowledge. In general the project focuses solely on bottom-up methods which do not rely on maintenance or predefined ontologies.

Abstract (NL)

Om eerder verworven kennis te beoordelen, stelt de lerende een portfolio samen met zijn kwalificaties en leerervaringen. De inhoud van dit portfolio moet vergeleken worden met de competenties en inhouden die in de cursus of opleiding aan bod komen. Taaltechnologie kan dit proces ondersteunen. Kalz ontwikkelde een webgebaseerde service op basis van taaltechnologie. Dit prototype beoordeelt de voorkennis door de inhoud van het portfolio te vergelijken met de inhoud van de documenten van de te volgen cursus. Het prototype signaleert welke documenten relevant zijn en welke niet. Hij stelde vast dat het prototype met succes 85% van de gevallen kon classificeren. Veelbelovend Kalz concludeert dat het model een goed voorspellend model is om in de EVC procedure documenten als relevant en niet relevant te classificeren. Het is ook mogelijk om een inschatting te geven van de voorkennis van de lerende door te kijken naar de overeenkomsten tussen inhoud van het portfolio en inhoud van de documenten van de gewenste studie. Deze resultaten suggereren dat het mogelijk is om in de toekomst computers de eerste stap te laten doen in de EVC-procedure en op die manier de hoeveelheid tijd die assessoren kwijt zijn significant te verminderen. Bovendien is het mogelijk om deze benadering in de toekomst ook te gebruiken voor het personaliseren van leeractiviteiten.

Related organisations

Secretariat Welten institute (OU)

Related people

Supervisor Prof.dr. E.J.R. (Rob) Koper
Co-supervisor Dr. J.M. van Bruggen
Doctoral/PhD student Prof.dr. M. (Marco) Kalz

Classification

D52000 Educational theory

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation