KNAW

Onderzoek

Burgers tegen beleid. Een analyse van dynamiek in politieke betrokkenheid

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Burgers tegen beleid. Een analyse van dynamiek in politieke betrokkenheid
Looptijd 01 / 2006 - 06 / 2009
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1316589
Leverancier gegevens Website ASSR

Samenvatting

Het gebeurt vrij vaak dat burgers tegen beleid in actie komen. Imrat Verhoeven onderzocht de achtergronden van dit politieke en maatschappelijke verschijnsel. Hij plaatste eerst het verschijnsel burgers tegen beleid tegen de achtergrond van bredere ontwikkelingen in politieke betrokkenheid en veranderende relaties tussen politiek, overheid en burgers in de afgelopen decennia. Vervolgens analyseerde Verhoeven in een reconstructie van een proces van gemeentelijke herindeling hoe en waarom burgers in de praktijk tegen beleid actief worden. Hij laat zien dat individuele burgers vaak niet uit zichzelf en uit Not-In-My-Backyard-motieven in actie komen. Het waarom' van hun tegenstand ontstaat in de problematisering van beleid door collectieve politieke actoren zoals gemeenten, de media en lokale actiegroepen. Het hoe' heeft te maken met de organisatie van protest door een of meerdere van deze collectieve politieke actoren.

Samenvatting (EN)

This research looks at the changing political orientations and behaviour of citizens since the 1970s in Dutch society and it s embeddedness in the changing social context of daily life. For a first overview see: I. Verhoeven (2004) Veranderend politiek burgerschap en democratie in E.R. Engelen en M. Sie Dhian Ho (red.) De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat, wrr verkenningen, Amsterdam: Amsterdam University Press. Against the background of these broad changes he studies in depth the production of political citizenship in the case of the municipal amalgamation process in the area of The Hague. This policy intervention was guided by and involved several government bodies on different levels of government. It took place between 1997 and 2001 and it caused a lot of political reflection and political action by the citizens of five municipalities adjacent to The Hague. Within the context of this policy intervention the research is directed to the broad variety of political orientations, -behaviour and -motivations of the citizens in the five municipalities. When and why did they become politically active? When and why did they remain or become passive? What kind of activities did they take up? How did they organize their resistance against municipal amalgamation? What is the role of meaning production in this process? These questions are being answered with a combination of survey research, network analysis, qualitative interviewing and frame analysis of local newspaper material.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D42100 Politicologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie