KNAW

Research

BO-01-001 Umbrella Vital Rural Areas

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-01-001 Umbrella Vital Rural Areas
Period 01 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1316608

Abstract

The umbrella theme of the policy supporting research cluster 'Vital Rural Areas' includes the following activities:
- Co-ordinating research activities
- Preparing and supporting cluster board meetings
- Putting out research proposals within and outside WUR
- Assessing research proposals and quality control
- Gearing research activities and policy problems to one another with LNV officials
- Project administration, proceeding reports and financial reports
- Carrying out customer-contentment measurements
- Communication and Public Relations, including activities directed at improving the dispersion and use of knowledge
- Co-ordinating the Helpdesk


Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Binnen het Koepelthema van het cluster Vitaal Landelijk Gebied vinden de volgende activiteiten plaats:
1. Coördinatie-activiteiten clusterleiders en themacoördinatoren
2. Voorbereiding en ondersteuning clusterbestuursvergaderingen
3. Uitzetten van projectvoorstellen in de WUR organisatie en daarbuiten
4. Inhoudelijke beoordeling projectvoorstellen en kwaliteitscontroles
5. Afstemmingsoverleg met LNV beleidsverantwoordelijken
6. Projectadministratie, voortgangsrapportages en financiële rapportages
7. Klanttevredenheidsmetingen projecten
8. Communicatie en PR (o.a. website) inclusief alle activiteiten gericht op kenniscirculatie en kennisdoorwerking
9 Coördinatie en verwerking Helpdeskvragen


Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. A.H. de Bruin

Related research (upper level)

Classification

D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation