KNAW

Research

Promoting transfer of complex cognitive skills: design guidelines for...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Promoting transfer of complex cognitive skills: design guidelines for powerful learning environments
Period 12 / 2004 - 12 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1316617
Data Supplier Website ICO

Abstract (NL)

Het nieuwe leren richt zich op leeruitkomsten met de volgende eigenschappen: duurzaam, flexibel, functioneel, betekenisvol, generaliseerbaar en toepassingsgericht. Daarbij speelt de transfer van cognitieve vaardigheden een belangrijke rol. Transfer van vaardigheden kan in dat verband gestimuleerd worden door het versterken van metacognitieve vaardigheden bij leerlingen. Een andere, concurrerende, benadering gaat er van uit dat transfer bevorderd wordt door leerlingen een rijk, goed verbonden kennisnetwerk te laten verwerven. In dit onderzoek wordt, gebruikmakend van deze twee verschillende benaderingen, nagegaan hoe binnen het voortgezet onderwijs het leren van complexe cognitieve vaardigheden toegespitst op het beoordelen van informatie kan worden bewerkstelligd, zodat leerlingen het geleerde flexibel in verschillende situaties kunnen toepassen. De bevindingen worden gebruikt om uitspraken te doen over de wijze waarop de trainingen voor complexe cognitieve vaardigheden die aan leerlingen worden aangeboden, aangepast en verbeterd kunnen worden.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. H.P.A. Boshuizen
Project leader Prof.dr. F.L.J.M. Brand-Gruwel
Doctoral/PhD student Dr. A. Walraven

Classification

D52000 Educational theory

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation