KNAW

Research

The WMO (Act Social Support) in international perspective

Pagina-navigatie:


Update content


Title The WMO (Act Social Support) in international perspective
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1317008
Data Supplier Website Verwey-Jonker Instituut

Abstract (NL)

Met de invoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) staat de Nederlandse overheid, centraal en decentraal, voor een meervoudige uitdaging. Die uitdaging is bestuurlijk, financieel-administratief en inhoudelijk van aard. Zij is verbonden met decentralisatie, maar ook met verdere deregulering en privatisering. Daarmee ligt er bovendien een uitdaging voor (particuliere) partners van de diverse overheden. Dit project bevat een literatuur en documentenstudie (onder meer wetenschappelijke evaluaties) aangaande decentralisatie- en centralisatie operaties. Op basis daarvan, evenals een evaluatie van lokale samenwerkingsstructuren, wordt een paper geschreven. We gaan vooral in op het aanbestedingsvraagstuk (spanning tussen ketenbenadering en concurrentie) en het gebruik van kwaliteitsstandaarden. De paper beschrijft ook de ervaringen in andere Europese landen. Vervolgens kunnen een vijftal internationale sleutelfiguren reageren. Die reacties worden verwerkt in de definitieve publicatie.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. H.R.A.M. Swinnen

Classification

D42200 Social and public administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation