KNAW

Onderzoek

New Faces - New Fatherhood Concepts in European Cities

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel New Faces - New Fatherhood Concepts in European Cities
Looptijd 01 / 2006 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1317009
Leverancier gegevens Website Verwey-Jonker Instituut

Samenvatting (EN)

Sinds enkele jaren hebben de meeste Europese landen wettelijke mogelijkheden voor vaderschapsverlof. Toch blijft het opnemen van dat verlof achter bij de wens van mannen en vrouwen om zorg en arbeid meer gelijk te verdelen. Dat komt deels door onbekendheid met de mogelijkheden, deels door een gebrek aan motivatie van jonge vaders om de regelingen te benutten. In dit project motiveren lokale overheden vaders om vaderschapsverlof op te nemen. Daartoe zetten zes Europese steden experimentele lokale campagnes en 'vader workshops' op. De evaluatie van die workshops moet leiden tot een handleiding voor lokale overheden in heel Europa. Samen met een Duitse partner is het Verwey-Jonker Instituut verantwoordelijk voor deze evaluatie. Coördinator van het project is Eurocities, een netwerk van meer dan 120 grote steden in dertig landen.

Betrokken organisaties

Penvoerder Verwey-Jonker Instituut
Opdrachtgever Europese Commissie

Overige betrokken organisaties

Eurocities, Brussel

Betrokken personen

Projectleider Drs. T. Nederland

Classificatie

D61000 Sociologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie