KNAW

Research

Promoting of the introduction of Informative 'living room gatherings' for...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Promoting of the introduction of Informative 'living room gatherings' for elderly Turkish and Maroccan women
Period 12 / 2006 - 08 / 2007
Status Completed
Research number OND1317020
Data Supplier Website Trimbos Instituut

Abstract (NL)

Doelstellingen: Ontwikkeling van een trainingshandleiding en de praktijkondersteuning middels een telefonische helpdesk. Korte beschrijving: De ontwikkeling van de informatieve huiskamerbijeenkomsten vond plaats binnen vier regio's en werd door alle betrokkenen positief geƫvalueeerd (De Vries en Smits 2005). Via de huiskamerbijeenkomsten bereikte de GGZ de beoogde, moeilijk bereikbare groepen vrouwen en kregen zij de gewenste informatie aangeboden. Inmiddels zijn in deze voormalige pilotregio's de huiskamerbijeenkomsten op reguliere basis voortgezet of is voortzetting in voorbereiding. De positieve ervaringen en de belangstelling bij de verschillende organisaties voor de methodiek wijzen er op dat de methodiek breder ingevoerd kan worden.

Related organisations

Other involved organisations

IDEA
GGD Rotterdam
Context GGZ Preventie
Palet

Related people

Classification

D51000 Psychology
D69000 Gender studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation