KNAW

Research

RCT Triple P level 5

Pagina-navigatie:


Update content


Title RCT Triple P level 5
Period 03 / 2006 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1317028
Data Supplier Website Trimbos Instituut

Abstract (NL)

Doelstellingen: De effectiviteit van de Triple P gezinsinterventie voor multi-problem gezinnen op: gedrag van het kind, opvoedingsvaardigheden en psychische klachten van de ouder(s). Korte beschrijving: Er wordt een gerandomiseerde gecontroleerde trial uitgevoerd met twee parallelle groepen: de experimentele conditie (gezinsinterventie Triple P) versus een care as usual controlegroep. De doelgroep bestaat uit multi-problem gezinnen met kinderen tussen 4-13 jaar, die zich hebben aangemeld bij de geïndiceerde jeugdhulpverlening. Deze gezinsinterventie is opgebouwd uit meerdere modulen: a)Individuele opvoedingsondersteuning Triple P niveau 4 gericht op ernstige gedragsproblemen bij het kind en disfunctioneren van het gezin. Deze module bestaat uit 8 tot 10 sessies van circa anderhalf uur; b) Aansluitend volgen drie op zich zelf staande modules niveau 5, waarbij tevens wordt ingegaan op problemen van de ouders (bijvoorbeeld relatieproblemen, agressie, stress, psychische klachten). Ouders kunnen één van deze modules volgen of wanneer gewenst alledrie de modules. Elke module bestaat uit maximaal drie sessies van 60-90 minuten. Bij een multi-problem gezin is sprake van een reeks problemen op kind-, ouder- en gezinsniveau. De effectiviteit van de Triple P gezinsinterventie voor multi-problem gezinnen zal hierom op deze niveau's geëvalueerd worden.

Related organisations

Other involved organisations

NIZW

Related people

Project leader Dr. I.M. de Graaf

Classification

D54000 Pedagogics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation