KNAW

Research

Psychological aspects of patients with a chronical disease of the lungs

Pagina-navigatie:


Update content


Title Psychological aspects of patients with a chronical disease of the lungs
Period 01 / 2002 - 01 / 2007
Status Completed
Research number OND1317095
Data Supplier Website NCG

Abstract

Studies on the relation between psychological variables and chronic obstructive lung disease are limited. However the importance of psychological variables, next to physical variables is considered to be of importance in both clinical practice and research. Our data consists of material, psychological tests, pulmonary function tests and physical tests, which was collected between 1998 and 2002. Preliminary research questions are: What is the prevalence of anxiety and depression in COPD patients which were referred to pulmonary rehabilitation? COPD is a major cause of death. Are psychological variables predictors for mortality in COPD patients, besides known predictors as age and disease severity? Is anxiety and/or depression related to Borg dypnoea and fatigue scores after exercise testing? There is strong evidence that type D personality is related to mortality in heart disease patients. Is Type D personality also related to mortality in COPD patients? Which coping styles or personality traits are related to mortality in COPD patients?

Abstract (NL)

Onderzoek naar de relatie tussen psychologische parameters en chronische longziekte is beperkt. Vanuit de klinische praktijk in de revalidatie worden psychologische en gedragsmatige parameters naast medische parameters van belang geacht. Sinds 1998 is begonnen met het verzamelen van data voor klinisch gebruik teneinde daar onderzoek naar te doen. Dit heeft voorlopig geresulteerd in een viertal onderzoekvragen: Beschrijving van de populatie longrevalidatie patiënten naar aandoening, medische en psychologische parameters zowel als toestand als persoonlijkheidstrekken. Onderzoek naar ziekte specifieke kwaliteit van leven, voor en na revalidatie. Wat is de relatie tussen QoL en medische en psychologische parameters? De mate waarin de longpatiënt zijn ziekte en de beperkingen daarvan heeft aanvaard wordt gezien als een voorwaarde voor een succesvolle revalidatie. Om dit te kunnen meten is een vragenlijst ontwikkeld en deze lijst wordt gevalideerd voor chronische longpatiënten. Dit wordt gedaan aan de hand van reeds gevalideerde vragenlijsten en een klinisch oordeel van het behandelteam. Survival na revalidatie. COPD is een belangrijke doodsoorzaak. In dit deel van het onderzoek wordt onderzocht welke COPD-patiënten zijn overleden en wanneer. Zijn er prediktoren aan te wijzen die dit risico voorspellen?

Related organisations

Related people

Researcher Dr. M.C. Schokker
Project leader Prof.dr. R. Sanderman
Project leader Dr. J.B. Wempe

Related research (upper level)

Classification

D24000 Health sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation