KNAW

Research

Uncertainty analysis model chain GeoPearl

Pagina-navigatie:


Update content


Title Uncertainty analysis model chain GeoPearl
Period 08 / 2006 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1317134

Abstract (NL)

[Doel]:
- De doelgrootheden zijn degenen die met GeoPEARL in het kader van MNP studies uitgerekend worden.
- De studie naar onzekerheden in de modelketen: Bodemkaart Bodem-schematisatie SWAP/PEARL GeoPEARL zal de volgende onderdelen bevatten:
- Onzekerheid in de bouwstenen van de Staring reeks en in het organische-stof gehalte in de bodemprofielen van de bodemkaart en de doorwerking daarvan in de berekende doelgrootheden van GeoPEARL
- Onzekerheid in stofeigenschappen: halfwaardetijd (DT50), Kom sorptieconstante
- Analyse van de variabiliteit binnen STONE plots (binnen een STONE plot wordt het dominante bodemprofiel representatief geacht voor de hele STONE plot) en de doorwerking daarvan in de berekende doelgrootheden van GeoPEARL
Analyse van alle onzekerheden in de modelketen rondom GeoPEARL is teveel; wel goed uitvoerbaar zijn de bovengenoemde onderdelen.
Getracht zal worden om de resultaten van een MNP project naar de onzekerheden in het middelenverbruik (deze gegevens zijn nodig in een nabewerking van GeoPEARL resultaten) in de rapportage van het Alterra project naar de onzekerheden in de modelketen rond GeoPEARL mee te nemen.
Het uitvoeren van de grote aantallen runs in het kader van het Alterra project kan op het MNP gedaan worden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. F. van den Berg

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D18130 Soil

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation