KNAW

Onderzoek

Onderzekerheidsanalyse modelketen GeoPEARL

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Onderzekerheidsanalyse modelketen GeoPEARL
Looptijd 08 / 2006 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1317134

Samenvatting

[Doel]:
- De doelgrootheden zijn degenen die met GeoPEARL in het kader van MNP studies uitgerekend worden.
- De studie naar onzekerheden in de modelketen: Bodemkaart Bodem-schematisatie SWAP/PEARL GeoPEARL zal de volgende onderdelen bevatten:
- Onzekerheid in de bouwstenen van de Staring reeks en in het organische-stof gehalte in de bodemprofielen van de bodemkaart en de doorwerking daarvan in de berekende doelgrootheden van GeoPEARL
- Onzekerheid in stofeigenschappen: halfwaardetijd (DT50), Kom sorptieconstante
- Analyse van de variabiliteit binnen STONE plots (binnen een STONE plot wordt het dominante bodemprofiel representatief geacht voor de hele STONE plot) en de doorwerking daarvan in de berekende doelgrootheden van GeoPEARL
Analyse van alle onzekerheden in de modelketen rondom GeoPEARL is teveel; wel goed uitvoerbaar zijn de bovengenoemde onderdelen.
Getracht zal worden om de resultaten van een MNP project naar de onzekerheden in het middelenverbruik (deze gegevens zijn nodig in een nabewerking van GeoPEARL resultaten) in de rapportage van het Alterra project naar de onzekerheden in de modelketen rond GeoPEARL mee te nemen.
Het uitvoeren van de grote aantallen runs in het kader van het Alterra project kan op het MNP gedaan worden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. F. van den Berg

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D18130 Bodem

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie