KNAW

Research

From extradition towards the European arrest warrant

Pagina-navigatie:


Update content


Title From extradition towards the European arrest warrant
Period 11 / 2006 - 04 / 2013
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1317174
Data Supplier Promotor

Abstract

This study deals with the transposition from the classical extradition to the European arrest warrant, from a European Union and Dutch point of view.

Abstract (NL)

In dit onderzoeksproject wordt onderzocht op welke wijze de overgang van het klassieke uitleveringssysteem naar het moderne overleveringsstelsel verloopt. De referentiepunten daarvoor zijn het verdragsrecht, het kaderbesluit Europees Arrestatiebevel, de relevante Europeesrechtelijke principes (met name het beginsel van wederzijdse erkenning) en de Nederlandse Uitleverings- en Overleveringswet.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.mr. M.J. Borgers
Co-supervisor Mr.dr. N. Rozemond
Doctoral/PhD student Mr.dr. V.H. Glerum

Classification

D41300 Criminal (procedural) law and criminology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation