KNAW

Research

Education research programme: New cohort survey 2005

Pagina-navigatie:


Update content


Title Education research programme: New cohort survey 2005
Period 08 / 2006 - unknown
Status Current
Research number OND1317350
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO

Abstract (NL)

In dit voorstel worden de bestaande cohortonderzoeken in het onderwijs, PRIMA, PRIMA-VO en VOCL, geïntegreerd en op onderdelen vernieuwd tot een nieuw, langlopend cohortonderzoek, COOL geheten. In COOL worden driejaarlijkse metingen in PO en VO gecombineerd met gegevens uit de onderwijsnummerbestanden. Met de opbrengsten worden het verloop van de schoolloopbanen, de cognitieve en sociale ontwikkelingen en de individuele leercondities van leerlingen in primair, secundair en tertiair onderwijs vastgesteld, inclusief onderlinge causale relaties en de invloed van factoren in de leef- en leeromgeving. Door de longitudinale opzet kunnen we bovendien meten welke levensfase-, periode- en cohorteffecten binnen en tussen de cohorten optreden.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. C.W.J. Mulder

Classification

D60000 Social sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation