KNAW

Onderzoek

Programma voor onderwijsonderzoek - nieuw cohortonderzoek voor het onderwijs 2005

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Programma voor onderwijsonderzoek - nieuw cohortonderzoek voor het onderwijs 2005
Looptijd 08 / 2006 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1317350
Leverancier gegevens Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO

Samenvatting

In dit voorstel worden de bestaande cohortonderzoeken in het onderwijs, PRIMA, PRIMA-VO en VOCL, geïntegreerd en op onderdelen vernieuwd tot een nieuw, langlopend cohortonderzoek, COOL geheten. In COOL worden driejaarlijkse metingen in PO en VO gecombineerd met gegevens uit de onderwijsnummerbestanden. Met de opbrengsten worden het verloop van de schoolloopbanen, de cognitieve en sociale ontwikkelingen en de individuele leercondities van leerlingen in primair, secundair en tertiair onderwijs vastgesteld, inclusief onderlinge causale relaties en de invloed van factoren in de leef- en leeromgeving. Door de longitudinale opzet kunnen we bovendien meten welke levensfase-, periode- en cohorteffecten binnen en tussen de cohorten optreden.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. C.W.J. Mulder

Classificatie

D60000 Sociale wetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie