KNAW

Research

Bacterial meningitis in adults: clinical characteristics, risk factors and...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Bacterial meningitis in adults: clinical characteristics, risk factors and adjunctive treatment
Period 01 / 2005 - 09 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1317438
Data Supplier Website CCMO

Abstract (NL)

Matthijs Brouwer werpt met zijn onderzoek meer licht op de specifieke samenhang van genetica en meningitis (hersenvliesontseking). Literatuuronderzoek leidde hem naar subtiele DNA-afwijkingen. De kans op infecties met pneumokokken en meningokokken blijkt sterk te worden vergroot door de aanwezigheid van bepaalde genetische polymorfismen. Dat zijn kleine, natuurlijke variaties in de basenparen die de treden vormen van de DNA-wenteltrap. In een omvangrijke studie vergeleek Brouwer het DNA van nagenoeg alle Nederlandse bacteriële-meningitispatiënten die tussen 2006 en 2009 werden opgenomen, met dat van gezonde Nederlanders. Tot de voornaamste boosdoeners behoren polymorfismen op genen die coderen voor eiwitten van het complementsysteem. Dat complementsysteem maakt deel uit van het aangeboren immuunsysteem: in feite gaat het om een kettingreactie van tientallen elkaar activerende eiwitten in het bloedplasma. Brouwer ontdekte dat een polymorfisme in het gen dat codeert voor complementfactor 3, een van de plasma-eiwitten, de kans op bacteriële meningitis viereneenhalf keer zo groot maakt. De DNA-variant in kwestie wordt aangetroffen bij één op de vijf Nederlanders. Twee op de vijf Nederlanders zijn drager van een polymorfisme op het gen dat codeert voor complementfactor 5, waardoor ze bij meningitis een tweeëneenhalf maal verhoogde kans lopen om te overlijden.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. M. Vermeulen
Doctoral/PhD student Dr. M.C. Brouwer

Classification

D23110 Infections, parasitology, virology
D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D23370 Social medicine

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation