KNAW

Onderzoek

NEderlands Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel NEderlands Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek
Looptijd 01 / 2007 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1317674
Leverancier gegevens Website KWF

Samenvatting

Longkanker (LK) neemt epidemische vormen aan: in Europa overlijden jaarlijks naar schatting 375.000 mensen aan longkanker; wereldwijd zijn dat er 1,4 miljoen. In 75% van alle LK gevallen is er reeds sprake van locaal of op afstand uitgezaaide ziekte, hetgeen de kans op genezing vrijwel uitsluit. Ondanks alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van longkanker zoals nieuwe cytostatica, en betere chirurgische en radiotherapeutische technieken, is de 5-jaarsoverleving van longkanker in de afgelopen 30 jaar nauwelijks verbeterd. Verschillende successen zijn geboekt met primaire preventie en overheidsmaatregelen in het terugdringen van de belangrijkste oorzaak, het roken. Er is echter een sterke toename van longkanker bij vrouwen, en een toename in startende rokers. Ook is het risico op longkanker nog lang na stoppen sterk verhoogd, zodat bijvoorbeeld in de verenigde staten meer longkanker voorkomt bij ex-rokers dan bij huidige rokers. De vraag is of vroege opsporing middels low-dose multi-slice CT screening longkanker dusdanig vroeg zal opsporen dat dit zal leiden tot een LK sterfte reductie van minstens 25%. Om dit aan te tonen is gerandomiseerd onderzoek nodig. De NELSON trial is het enige grootschalig gerandomiseerde onderzoek in Europa en wereldwijd de enige gerandomiseerde studie waarbij er in de controle arm geen vorm van screening is. Doel van deze NELSON studie is na te gaan of longkankerscreening met behulp van een multislice CT scan in jaar 1, 2 en 4 de longkankersterfte met tenminste 25% zal doen afnemen ten opzichte van de controle groep die niet gescreend wordt. De doelgroep betreft rokers en ex-rokers, zowel mannen als vrouwen, tussen de 50 en 75 jaar die minstens 30 jaar lang 11 sigaretten per dag gerookt hebben of 26 jaar lang 16 sigaretten. Ex-rokers mogen niet langer dan 10 jaar geleden gestopt zijn met roken. Om een dergelijk verschil in longkankersterfte aan te tonen zijn er waarschijnlijk ruim 17.000 deelnemers nodig, waarvan er nu 15.523 in Nederland en België zijn gerecruteerd en 4.050 in Denemarken. Op 17 april 2004 werd gestart met de screeningen. De deelnemers ondergingen tevens een longfunctieonderzoek en er werd bloed afgenomen. Er vindt een eerste en tweede lezing plaats van alle CT beelden door twee onafhankelijke radiologen. Alle data worden automatisch in een electronische database ingevoerd, het zogenaamde Nelson Management Systeem (NMS). De baseline screening is nu afgerond, en de tweede ronde vrijwel in 2006. Gezien het potentieel grote belang dat deze studie zowel bij een positieve als bij een negatieve uitkomst heeft op een toekomstige implementatie van de low-dose CT screening voor longkanker (of terugdringen ervan), is het van groot belang dat deze studie volledig kan worden afgerond. Naar verwachting zullen de screeningen afgerond zijn begin 2009, en de gemiddelde FU eind 2010 6 jaar bedragen. Sterfte, incidentie, stadium en kwaliteit van leven verschillen tussen studie-en controle-arm zullen worden geanalyseerd. Interimresultaten zullen in een microsimulatiemodel worden gevoegd om kosten-effectiviteit van verschillende scenario's te kunnen bepalen, en beleidsbeslissingen te kunnen ondersteunen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. R.J. van Klaveren
Projectleider Prof.dr. H.J. de Koning
Projectleider Prof.dr. M. Oudkerk

Classificatie

D23120 Kanker
D23220 Inwendige geneeskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie