KNAW

Research

Prevention and intervention strategies in acute pancreatitis

Pagina-navigatie:


Update content


Title Prevention and intervention strategies in acute pancreatitis
Period 07 / 2005 - 09 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1317930
Data Supplier ZONMW

Abstract (NL)

Acute alvleesklierontsteking (pancreatitis) is een veel voorkomende, ernstige ziekte die meestal wordt veroorzaakt door galstenen of alcoholmisbruik. In de afgelopen 10 jaar is de incidentie van acute pancreatitis in Nederland gestegen met 50%. Tachtig procent van de sterfgevallen hangt samen met infecties, zoals bloedvergiftiging, longontsteking, of infectie van afgestorven pancreasweefsel (pancreasnecrose). Dit proefschrift beschrijft diverse onderzoeken uitgevoerd in de 15 ziekenhuizen van de Acute Pancreatitis Werkgroep Nederland, waaronder alle Nederlandse universitair medische centra. Door een tweetal gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies wist de studiegroep aan te tonen dat: a) het medicijn ursodeoxchycholzuur bij patiënten met galsteenkolieken niet in staat is om acute pancreatitis te voorkomen en b) probiotica bij patiënten met voorspeld ernstige pancreatitis niet in staat zijn om infecties te voorkomen. Gebruik van probiotica leidde tot een hogere sterftekans. Dit negatieve effect van probiotica bleek beperkt te zijn tot patiënten met orgaanfalen. Zonder operatie sterven bijna alle patiënten die infectie van pancreasnecrose ontwikkelen. Na meerdere studies bleek dat het meestal mogelijk is om geïnfecteerde necrose met een minimal invasieve operatie te verwijderen. Uitstel van de operatie is gunstig omdat het lichaam dan meer tijd heeft om het geïnfecteerde materiaal af te kapselen waardoor een veiligere operatie uitgevoerd kan worden.

Related organisations

Secretariat Department of Surgery (UU)
Financier ZonMw

Related people

Supervisor Prof.dr. L.M.A. Akkermans
Supervisor Prof.dr. H.G. Gooszen
Co-supervisor Prof.dr. M.A. Boermeester
Co-supervisor Dr. K.J. van Erpecum
Doctoral/PhD student Dr. M.G.H. Besselink

Classification

D23220 Internal medicine

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation