KNAW

Onderzoek

Terminologie en referentiekaders voor implementatie strategieën in de gezondheidszorg

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Terminologie en referentiekaders voor implementatie strategieën in de gezondheidszorg
Looptijd 01 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1318040
Leverancier gegevens ZonMw

Samenvatting

Inmiddels is een groot aantal studies verricht op het terrein van implementatie van vernieuwingen in de gezondheidszorg en de volksgezondheid. Een van de problemen voor het genereren van kennis is het gebrek aan eenduidige en precieze beschrijvingen van implementatiestrategieën en van determinanten van implementatie. Enerzijds zijn deze in wetenschappelijke literatuur vaak uiterst summier beschreven en anderzijds blijkt sprake van verschillende referentiekaders, die leiden tot verschillend gebruik van terminologie. Uiteraard kan sprake zijn van legitiem verschil van inzicht, die niet noodzakerlijkerwijs kan of moet worden weggenomen. Als echter sprake is van gebrek aan onbekendheid met andere referentiekaders of ander gebruik van terminologie, kan deze situatie leiden tot een babylonische spraakverwarring die de vermeerdering van kennis over implementie waarschijnlijk niet ten goede komt. Deze verwarring treft onderzoekers, maar waarschijnlijk evenzeer 'implementatiewerkers' in praktijk of beleid. afbakening Doelstellingen Het project heeft twee hoofddoelstellingen: Achtergrond Inmiddels is een groot aantal studies verricht op het terrein van implementatie van vernieuwingen in de gezondheidszorg en de volksgezondheid. Een van de problemen voor het genereren van kennis is het gebrek aan eenduidige en precieze beschrijvingen van implementatiestrategieën en van determinanten van implementatie. Enerzijds zijn deze in wetenschappelijke literatuur vaak uiterst summier beschreven en anderzijds blijkt sprake van verschillende referentiekaders, die leiden tot verschillend gebruik van terminologie. Uiteraard kan sprake zijn van legitiem verschil van inzicht, die niet noodzakerlijkerwijs kan of moet worden weggenomen. Als echter sprake is van gebrek aan onbekendheid met andere referentiekaders of ander gebruik van terminologie, kan deze situatie leiden tot een babylonische spraakverwarring die de vermeerdering van kennis over implementie waarschijnlijk niet ten goede komt. Deze verwarring treft onderzoekers, maar waarschijnlijk evenzeer 'implementatiewerkers' in praktijk of beleid.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. M.J.P. Wensing

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie