KNAW

Research

Corticosteroid injections in trochanter pain syndrome: a randomised...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Corticosteroid injections in trochanter pain syndrome: a randomised clinical trial in general practice.
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1318067
Data Supplier ZonMw

Abstract (NL)

Achtergrond: Trochantair pijnsyndroom is een veelvoorkomende reden voor consultatie bij de huisarts. De standaard zorg is momenteel een afwachtend beleid met pijnmedicatie naar behoefte. Eenderde van de patiënten krijgt hiernaast ook lokale corticosteroidinjecties. Doel: Het doel van onderhavig voorstel is om de effectiviteit van lokale corticosteroidinjecties te bepalen ten opzichte van het standaardbeleid bij patiënten die de huisarts consulteren voor een lokaal trochantair pijnsyndroom. Daarnaast zal worden nagegaan of er effectmodificatie is door de aanwezigheid van co-morbiditeit (pijn in de lage rug/ artrose van de heup). Bij een aanzienlijk deel van de patiënten met pijn in de heup, bestaat deze pijn ten gevolge van een trochantair pijnsyndroom [1]. Deze patiënten geven pijn aan ter hoogte van de trochanter major met een uitstraling over de laterale zijde van het bovenbeen; er is tevens drukpijn ter hoogte van de trochanter major. Dit trochantair pijnsyndroom berust op een locale bursitis (bursa trochanterica) en/of tendinitis (meestal m. gluteus medius). Little [2] Trochantair pijnsyndroom is een veel voorkomende reden voor consultatie bij de huisarts, en zal ook meestal door de huisarts behandeld worden. Vanwege diverse behandelopties bij dit syndroom maar gebrek aan kennis over de effectiviteit van deze interventies is een interventiestudie zeer wenselijk. Omdat de meest voorkomende initiële behandelingen bestaan uit afwachtend beleid met pijnmedicatie of corticosteroid injecties zal in eerste instantie de meerwaarde van corticosteroidinjec Hoewel in observationele studies lokale corticosteroid injecties effectiever lijken bij patiënten met trochantair pijnsyndroom dan andere behandelingen, zijn er geen gecontrolleerde interventiestudies beschikbaar voor het trochantair pijnsyndroom. Een gecontrolleerde effectiviteitsstudie geeft een betere onderbouwing aan het beleid van de huisarts bij deze klachten. Op dit moment is de behandeling van dit syndroom variabel in de huisartspraktijk; een kleine meerderheid ondergaat een afwachtend beleid met pijnmedicatie naar behoefte, het andere deel van de patiënten ondergaat een meer actief beleid meestal bestaande uit een lokale corticosteroid injectie en soms uit fysiotherapie. Vanuit ons onderzoeksnetwerk van 36 huisartspraktijken (HONEUR) worden relevante praktijkgerichtte onderzoeksvragen geïnventariseerd; een onderzoek naar de effectiviteit van corticosteroidinjecties bij trochantair syndroom kwam vanuit deze praktijken als belangrijk onderzoeksitem naar voren. Daarnaast hebben ook twee andere praktijken buiten het netwerk deze vraagstelling op eigen initiatief bij ons neergelegd. Studie design Het design van deze studie is een open label gerandomiseerde gecontroleerde klinische trial met het doel om de korte termijn effectiviteit van corticosteroid injecties ten opzichte van de standaard zorg met een afwachtend beleid met pijnmedicatie naar behoefte bij patiënten die de huisarts consulteren voor trochantair pijnsyndroom.

Related organisations

Related people

Classification

D23210 Dermatology, venereology, rheumatology, orthopaedics
D23340 Biopharmacology, toxicology
D23380 Primary care (including General practice)

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation