KNAW

Research

Emergent literacy in children with cerebral palsy

Pagina-navigatie:


Update content


Title Emergent literacy in children with cerebral palsy
Period 01 / 2005 - 09 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1318273
Data Supplier BSI

Abstract (NL)

Kinderen met cerebrale parese, ook wel spastische kinderen genoemd, hebben als gevolg van motorische beperkingen vaak problemen met praten. Marieke Peeters stelde vast dat kinderen met de spraakproblemen ook moeilijkheden hebben met het leren lezen. Al in de kleuterjaren vertonen ze een achterstand op de leesvoorwaarden, zoals rijmen en klanken onderscheiden. Als ze ouder worden kunnen ze ook minder snel woorden leren lezen bij de start van het leesonderwijs. Ook al is er nauwelijks iets te doen aan de spraakproblemen, toch kunnen deze kinderen wel op andere manieren ervaringen opdoen met het produceren van klanken, bijvoorbeeld met een computer met spraakcomponent. Met een druk op de knop kunnen ze de computer klanken laten uitspreken . Dit is goed voor het leren rijmen en uiteindelijk het leren omzetten van klanken in letters.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J.M.H. de Moor
Supervisor Prof.dr. L.T.W. Verhoeven
Co-supervisor Prof.dr. L.J.M. van Balkom
Doctoral/PhD student Dr. M.H.J. Peeters

Classification

D50000 Behavioural and educational sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation