KNAW

Research

Disease Management for Patients with Type 2 Diabetes: towards Patient Empowerment

Pagina-navigatie:


Update content


Title Disease Management for Patients with Type 2 Diabetes: towards Patient Empowerment
Period 09 / 2004 - 05 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1318293

Abstract (NL)

Patiënten met type 2 diabetes hebben te maken met een complexe behandeling waarbij vaak verschillende zorgverleners betrokken zijn. Het is gebleken dat deze zorg niet goed op elkaar is afgestemd. Dit kan beter door Disease management : programmatische en systematische organisatie van de zorg. Laura Welschen beschrijft in haar proefschrift een onderzoek over het Diabetes Zorgsysteem West-Friesland. Dit systeem nodigt patiënten elk jaar uit voor controle en een bezoek aan een diëtist en diabetesverpleegkundige, zorgt voor feedback aan huisartsen en coördineert de regionale zorg. Het bleek dat dit systeem zorgde voor een verbetering van bloeddruk, cholesterol en glucosespiegels. Dit onderzoek liet zien dat een disease managementsysteem een belangrijke stap is in de verbetering van zorg voor diabetes patiënten. Het Diabetes Zorgsysteem heeft ook als doel om patient empowerment te stimuleren. Dit houdt in dat de patiënt centraal staat in de behandeling en actief deelneemt aan het zorgproces. In het proefschrift zijn verschillende interventies beschreven die uitgaan van de patient empowerment benadering. Er werd een leefstijlinterventie uitgevoerd waarbij patiënten zelf doelen moesten stellen om hun leefstijl aan te passen. Patiënten gingen daardoor meer bewegen, maar gewicht, cholesterol, bloeddruk en glucosespiegels verbeterden niet. Daarnaast lijkt het zelf meten van bloedglucose de glucosespiegels te verbeteren, maar effecten op kwaliteit van leven zijn nog niet bekend. Patient empowerment moet daarom nog verder worden ontwikkeld om te zorgen dat de patiënt centraal komt te staan in de zorg en meer inzicht krijgt in de ziekte.

Related organisations

Related people

Classification

D21700 Physiology
D24200 Health education, prevention
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation