KNAW

Onderzoek

Vroege diagnose van astma bij jonge kinderen door niet-invasieve metingen...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Vroege diagnose van astma bij jonge kinderen door niet-invasieve metingen van biomarkers van ocidatieve stress/luchtwegontsteking in uitademingslucht, en longfunctiemetingen
Looptijd 01 / 2006 - 01 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1318374
Leverancier gegevens Website Astmafonds

Samenvatting

Samenvatting Luchtwegklachten als een piepende ademhaling komen bij jonge kinderen vrij vaak voor. Of een kind met een piepende ademhaling ook werkelijk astma heeft, is echter momenteel moeilijk onomstotelijk vast te stellen. Het regelmatig hebben van een piepende ademhaling, is in ieder geval onvoldoende, voor ene betrouwbare diagnose. Van alle piepende kinderen is zo n 70 procent op latere leeftijd klachtenvrij, de rest heeft echt astma en houdt klachten. Voor kinderen met echte astma is het van belang dat zij in een zo vroeg mogelijk stadium al behandeld worden met medicijnen die het ontstekingsproces in de longen, een belangrijk kenmerk van astma, bestrijdt. Immers, het bestrijden van de ontsteking vermindert niet alleen de klachten, maar remt tevens de zogeheten airway remoddeling , het geleidelijk verlopende proces dat van veranderingen in samenstelling en vorm van het longweefsel. Een vroege behandeling met ontstekingsremmende medicijnen (corticosteroïden) kan dus leed in de toekomst voorkomen. Corticosteroïden voorschrijven aan kinderen bij wie de luchtwegklachten vanzelf weer over zullen gaan heeft daarentegen geen enkel nut en kost onnodig veel geld. Het is daarom van groot belang dat er bij kinderen zo vroeg mogelijk een betrouwbaar onderscheid gemaakt kan worden tussen echt astma en voorbijgaand piepen . Doel van dit project is na te gaan of een dergelijk onderscheid mogelijk is op grond van de analyse van uitgeademde lucht van de kinderen. Er zijn aanwijzingen dat deze bij kinderen met echt astma bestanddelen bevat die de aanwezigheid van een ontsteking in de longen (en dus echt astma) kunnen verraden. Tevens wordt nagegaan in hoeverre nauwkeurige metingen van de longfunctie bij de kinderen een voorspellende waarde hebben voor het verloop van de luchtwegklachten. Hiertoe zullen 200 kinderen (drie jaar oud) met terugkerende luchtwegklachten en 50 kinderen zonder luchtwegklachten gedurende drie jaar gevolgd worden. In die tijd wordt regelmatig de uitgeademde lucht van de kinderen geanalyseerd en de longfunctie gemeten. Op zesjarige leeftijd kan met zekerheid worden gesteld wie van de kinderen echt astma heeft. Vervolgens wordt uitgezocht of dit aan de hand van de metingen van de uitgeademde lucht en de longfunctie te voorspellen was geweest. Indien het mogelijk is op grond van deze technieken op zeer jonge leeftijd betrouwbaar de diagnose astma vast te stellen, kan dit zowel overbehandeling als onderbehandeling van kinderen met piepende ademhaling voorkomen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D23220 Inwendige geneeskunde
D23362 Kindergeneeskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie