KNAW

Research

The position of the Public Prosecution and Minister of Justice and the...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The position of the Public Prosecution and Minister of Justice and the execution of criminal sanctions
Period 10 / 2006 - 09 / 2012
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1318474
Data Supplier Onderzoeker

Abstract (NL)

In het onderzoek staat de positie van het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie bij de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen centraal. De positie van het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie en de verhouding tussen deze twee komt tot uitdrukking in het huidige artikel 553 van het Wetboek van Strafvordering waarin is bepaald dat de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen geschiedt door het Openbaar Ministerie of op voordracht van deze door de minister van Justitie. Het Openbaar Ministerie is weliswaar in formele zin verantwoordelijk voor rechterlijke uitspraken, maar de invloed op de tenuitvoerlegging is steeds meer verschoven in de richting van de minister van Justitie en de daaronder ressorterende onderdelen. Dit roept de vraag op hoe de positie van het Openbaar Ministerie en de positie van de minister van Justitie bij de tenuitvoerlegging zich in de loop der geschiedenis hebben ontwikkeld. De verhouding tussen het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie met betrekking tot de tenuitvoerlegging en de historische ontwikkeling van deze verhouding komt daarbij eveneens aan bod. Daarnaast wordt onderzocht wat de positie van het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie bij de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen naar de huidige stand van de wetgeving is en hoe hier in de praktijk invulling aan wordt geven. Daartoe zal worden bekeken welke bevoegdheden het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie hebben bij de vraag òf een straf ten uitvoer wordt gelegd en zo ja, hoe een straf ten uitvoer wordt gelegd. Tevens wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe de positie van het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie in de praktijk en de wetgeving zou behoren te zijn.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.mr.dr. M.S. Groenhuijsen
Supervisor Prof.mr. Th.A. de Roos
Co-supervisor Prof.mr. T. Kooijmans
Doctoral/PhD student Mr.dr. S. Meijer

Classification

D41300 Criminal (procedural) law and criminology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation