KNAW

Research

Lung diseases in organic pigs

Pagina-navigatie:


Update content


Title Lung diseases in organic pigs
Period 01 / 2005 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1318598

Abstract (NL)

[Doel]:
Het doel van het project is dat met de verkregen kennis de varkenshouders maatregelen nemen om het bedrijf en het management te verbeteren waardoor het percentage longaandoeningen bij vleesvarkens gereduceerd wordt.
Voor meer informatie kijk op http://www.biofoon.nl
[Werkwijze]:
Middels studiegroepbijeenkomsten wordt geprobeerd om samen met varkenshouders het percentage longaandoeningen te reduceren op hun bedrijf door het nemen van maatregelen. Tijdens een eerste studiegroepbijeenkomst krijgen de deelnemers uitleg over longaandoeningen, het voorkomen en risicofactoren. Vervolgens bekijken de deelnemers in groepjes van drie elkaars bedrijf om zo risicofactoren te identificeren. Tijdens deze bedrijfsbezoeken komen vragen naar boven over hoe het risico verkleind kan worden. Deze vragen worden geinventariseerd om tijdens de tweede studiegroepbijeenkomst samen met experts te beantwoorden. Het is de bedoeling dat met de verkregen kennis de varkenshouders maatregelen nemen om het bedrijf en het management te verbeteren waardoor het percentage longaandoeningen gereduceerd wordt. In juli (een maand na de laatste bijeenkomst) wordt geinventariseerd wat men van de bijeenkomsten vond. In november wordt bekeken of er effecten zijn van de genomen maatregelen.
[Resultaten]:
In 2005 zijn veel bedrijven gaan vaccineren tegen mycoplasma waardoor het probleem kleiner is geworden, maar zeker niet opgelost. Huisvestings- en managementmaatregelen zullen net zo n bijdrage moeten gaan leveren. Samen met varkenshouders naar bedrijfsgebonden oplossingen zoeken in 2006. Dat zal gebeuren in studieclubverband.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. M.F. Mul

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D21700 Physiology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation