KNAW

Onderzoek

Longaandoeningen bij varkens

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Longaandoeningen bij varkens
Looptijd 01 / 2005 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1318598

Samenvatting

[Doel]:
Het doel van het project is dat met de verkregen kennis de varkenshouders maatregelen nemen om het bedrijf en het management te verbeteren waardoor het percentage longaandoeningen bij vleesvarkens gereduceerd wordt.
Voor meer informatie kijk op http://www.biofoon.nl
[Werkwijze]:
Middels studiegroepbijeenkomsten wordt geprobeerd om samen met varkenshouders het percentage longaandoeningen te reduceren op hun bedrijf door het nemen van maatregelen. Tijdens een eerste studiegroepbijeenkomst krijgen de deelnemers uitleg over longaandoeningen, het voorkomen en risicofactoren. Vervolgens bekijken de deelnemers in groepjes van drie elkaars bedrijf om zo risicofactoren te identificeren. Tijdens deze bedrijfsbezoeken komen vragen naar boven over hoe het risico verkleind kan worden. Deze vragen worden geinventariseerd om tijdens de tweede studiegroepbijeenkomst samen met experts te beantwoorden. Het is de bedoeling dat met de verkregen kennis de varkenshouders maatregelen nemen om het bedrijf en het management te verbeteren waardoor het percentage longaandoeningen gereduceerd wordt. In juli (een maand na de laatste bijeenkomst) wordt geinventariseerd wat men van de bijeenkomsten vond. In november wordt bekeken of er effecten zijn van de genomen maatregelen.
[Resultaten]:
In 2005 zijn veel bedrijven gaan vaccineren tegen mycoplasma waardoor het probleem kleiner is geworden, maar zeker niet opgelost. Huisvestings- en managementmaatregelen zullen net zo n bijdrage moeten gaan leveren. Samen met varkenshouders naar bedrijfsgebonden oplossingen zoeken in 2006. Dat zal gebeuren in studieclubverband.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. M.F. Mul

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D21700 Fysiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie