KNAW

Onderzoek

Delta

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Delta
Looptijd 11 / 2006 - onbekend
Status Lopend
URL http://www.levenmetwater.nl/proj_templ?mm=1&sm=2&cat=4&proj=18
Onderzoeknummer OND1318654
Leverancier gegevens Website

Samenvatting

Projecten op het gebied van waterbeheer en ruimtelijke inrichting kennen veel belanghebbenden met verschillende visies en belangen. Om daar uit te komen is social learning een methode: leren van elkaar en samen oplossingen bedenken die ook nog haalbaar zijn. Daarom draait het in het project Delta: ontwikkeling van gedragen en haalbare oplosingen voor de zoetwaterproblematiek in de Delta.
Doel en knelpunten
Doel van het project is de betrokken overheden, bedrijven en burgers in het Deltagebied d.m.v. social learning effectief en optimaal te betrekken bij de discussie hoe waterbeheer in dit gebied duurzaam gestalte moet krijgen, op een manier die haalbaar en betaalbaar is, en gedragen wordt door de betrokkenen. Knelpunten zijn de uiteenlopende, en deels strijdige belangen van de betrokken partijen. Bovendien hebben zij ongelijke machtsposities en ongelijke toegang tot geld en kennis. Men is niet bekend met instrumenten die de kennis beter toegankelijk maken.
Plan van aanpak
Kennisontwikkeling en verdieping vindt plaats in verschillende werkpakketten:
lagenbenadering en ontwikkelingsplanologie: is deze toepasbaar in de Delta?
interactiviteit en sturing: wat beweegt stakeholders? afweging en risico s in de Delta: wat zijn de gevolgen van het gedeeltelijk toelaten van het getijdenregime?
duurzame zoetwatersituatie zuidwestelijke Delta: gevolgen van het binnenlaten van zout water, estuariene dynamiek: ruimtelijk plan voor de Grevelingen en mogelijk Volkerak-Zoommeer.
Resultaten
Uitvoeringsplan voor een meer natuurlijke, estuariene dynamiek in de zuidwestelijke Delta.
Eindresultaat
Duurzame inrichting van de Delta, waarbij het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak vanaf het begin in het proces is opgenomen.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Alkyon, H2iD, ICIS, TNO

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. H.S. Otter

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie