KNAW

Research

Martial arts as source for social integration of ethnic minority youth

Pagina-navigatie:


Update content


Title Martial arts as source for social integration of ethnic minority youth
Period 01 / 2006 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1318769
Data Supplier aanmelding onderzoeker

Abstract (NL)

Op welke wijze dragen zelfverdedigings- en vechtsporten bij aan de sportieve en bredere maatschappelijke integratie van (allochtone) jeugd? Via een uitgebreid longitudinaal onderzoek willen wij meer zicht krijgen op de daadwerkelijke effecten (zowel positief als negatief) van vechtsportdeelname op verschillende groepen jongeren en willen wij in dit verband cruciale succes- en faalfactoren identificeren.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. A.H.F. Elling

Classification

D61000 Sociology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation