KNAW

Research

Principles of adequate interest contribution in the legistlative process

Pagina-navigatie:


Update content


Title Principles of adequate interest contribution in the legistlative process
Period 03 / 2007 - 12 / 2011
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1319154
Data Supplier Promotor

Abstract (NL)

De voorbereiding van wetten vindt in de regel achter gesloten deuren plaats. Achteraf wordt over de inhoud van de overleggen weinig prijsgegeven. De betrokkenheid van lobbyende partijen en de omgang met hun inbreng vindt niet in de openbaarheid plaats, maar binnen een schimmig ambtelijk vergadercircuit. Daarom is er veel kritiek op de ondoorzichtigheid waarmee wetten worden voorbereid. Die ondoorzichtigheid zou kunnen leiden tot gebrekkige wetsvoorstellen, zoals voorstellen die onvoldoende doordacht zijn in hun aansluiting met de praktijk. Daarbij kunnen standpunten over het hoofd zijn gezien en juridische risico s verkeerd zijn geschat. Met deze kritische gedachtegang in het achterhoofd wordt vanuit wetenschappelijke hoek aanbevolen dat de inbreng van belanghebbende partijen - en afweging daarvan - evenwichtig moet verlopen. Deze processen zouden transparant moeten worden gemaakt in de memorie van toelichting. Wetgevingspraktijk Het onderzoek van Ramlal neemt dit academische advies als vertrekpunt voor een empirische studie naar drie Haagse wetgevingspraktijken. Het resultaat is een inventarisatie en ordening van verschillende factoren die in de praktijk de transparantie blijken te belemmeren dan wel te bevorderen. In de studie komen verschillende insiders aan het woord: lobbyisten, ambtenaren en bewindspersonen. Bijzondere aandacht is er voor de wetgevingsjurist. Deze ambtenaar moet oog hebben voor de kwaliteit van de wetgeving. Ook moet hij nagaan of bij de voorbereiding van wetgeving sprake is van een representatieve belangeninbreng, een evenwichtige afweging van gezichtspunten en hierover op een transparante wijze verslag wordt gedaan. Kan hij of zij gevolg geven aan deze nobele verantwoordelijkheid? Uit de studie komt naar voren dat te veel transparantie schadelijk kan zijn bij de voorbereiding van wetten. Er is behoefte om eerst intern een bepaalde beleidslijn te ontwikkelen, voordat deze breed wordt getoetst. Afstemming binnen een gesloten kring van conceptwetgeving in de kiemfase is noodzakelijk bij beleidsvraagstukken met een hoge complexiteit. Naar buiten treden in een te vroeg stadium zou kunnen leiden tot ongestructureerde meningsvorming, waarbij het ministerie de regie zou kwijtraken. Doorzichtigheid is tot op zekere hoogte nuttig, maar te veel transparantie in de kiemfase zou schadelijk kunnen zijn voor de kwaliteit van de wetgeving en het wetgevingsproces.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.mr. N.J.H. Huls
Supervisor Prof.mr.dr. W.S.R. Stoter
Doctoral/PhD student Mr.dr. M.R. Ramlal

Classification

D41400 Constitutional and administrative law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation