KNAW

Research

LifeLines

Pagina-navigatie:


Update content


Title LifeLines
Period 07 / 2005 - 07 / 2037
Status Current
URL http://www.lifelines.nl/
Research number OND1319205
Data Supplier Website UMCG

Abstract

Not everyone who is overweight develops diabetes. Not everyone with high blood pressure gets kidney problems. And not every member of an asthmatic family actually has this disease. Why is this? Why do some people remain healthy while others experience serious disease at a relatively young age? The LifeLines study is looking for answers to these questions by following a very large group of people for many years. Complex interplaying factors The scientific starting point of LifeLines is that chronic diseases such as asthma, diabetes or kidney disorders, arise from a complex combination of interplaying factors. The exact roles of these individual factors and how they influence one another, can only be understood by following a large group of people comprising several generations over the long term. Moreover, a multitude of aspects of their lives and health must be examined within this group of people, such as heredity, lifestyle, as well as psychological and social factors etc. LifeLines is the first study that takes so many aspects of life into account together. Only such a broad approach is able to deliver such in-depth insight into the origins and the course of chronic disease. This insight may result in predictors for the development of disease and for a healthy life. In the future, the results of this will enable better prevention and more specific treatment. An innovative approach LifeLines is following a large group of people for a long period of time, a minimum of thirty years. This will result in a wealth of medical data. The Netherlands already has many similar data banks containing biomedical data. However, these databanks all are still relatively limited and are concerned with the development and course of one, or only a small number of specific conditions. Although they have already provided a great deal of information, there is still no answer to the most crucial question: why is it that some people grow old healthily and others do not? The answer is not yet available as data banks currently only contain partially complete data. LifeLines wants to research the broadest possible spectrum of factors. As many conditions also have a hereditary component, LifeLines is following a number of generations of families. This broad approach, together with the hypermodern research facilities, makes the Lifelines approach unique and innovative.

Abstract (NL)

Hoe komt het dat sommige mensen gezond oud worden en anderen niet? En hoe maken we die eerste groep groter? Deze vragen staan centraal in de plannen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het UMCG wil onder de naam LifeLines een onderzoek doen naar hoe erfelijkheid en omgeving de gezondheid van een mens beïnvloeden als hij oud wordt. Ook wil het UMCG onderzoeken hoe ziekteprocessen tijdens veroudering ontstaan. Dit alles gebeurt door een grootschalig en langdurig bevolkingsonderzoek. Het is de bedoeling een groep van 165.000 mensen ten minste dertig jaar lang te volgen.
Er zijn heel veel factoren die de gezondheid van een ouder mens bepalen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wil in het LifeLines-onderzoek zoveel mogelijk factoren in beeld brengen. Ook wil het UMCG onderzoeken hoe die factoren samenwerken bij het ontstaan van ziekten. De vraag die daar op volgt is hoe die factoren te vermijden of gunstig te beïnvloeden. Mogelijke factoren zijn: * Erfelijke aanleg * (Over)gewicht * Voedingsgewoonten * Infecties * Luchtvervuiling en roken * Stress en sociale factoren * Wijze van omgaan met ziekte Daarnaast gaan de onderzoekers op zoek naar manieren om ziekten vroegtijdig op te sporen en om het verloop van ziekten te volgen. Ze willen met nieuwe technieken zoeken naar stoffen in het lichaam die dat mogelijk maken, de zogenaamde biomarkers.
Veel deelnemers Het UMCG gaat een grote groep mensen lange tijd volgen. Alleen op deze manier is echt iets zeggen over de factoren die bepalen hoe iemand oud wordt. De onderzoekers zullen vooral families werven omdat ze ook willen kijken naar de erfelijke factoren. In eerste instantie zal het UMCG 30.000 vrijwilligers zoeken tussen dertig en vijftig jaar oud. Daarna worden ook de partners gevraagd. De onderzoekers verwachten dat ongeveer 20.000 partners mee zullen werken. Vervolgens gaat het UMCG ook de kinderen en ouders van deze paren vragen om hun medewerking. De onderzoekers hopen zo uiteindelijk 165.000 deelnemers te krijgen uit drie generaties. Deze groep willen ze vervolgens minstens dertig jaar volgen. Noorderlingen gezocht Het UMCG gaat de deelnemers zoeken in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De onderzoekers kiezen bewust voor de drie noordelijke provincies om twee redenen. * In Noord Nederland woont een zogenaamde founder population. Een founder population is een bevolking die al lang in een bepaald gebied verblijft, weinig instroom van andere groepen kent en zelf ook honkvast is. Het voordeel hiervan is dat er betrekkelijk weinig verschillende genen in het gebied aanwezig zijn. Doordat er weinig verschillende genen zijn is het eenvoudiger om de genen er uit te halen die iets met een ziekte te maken hebben. Ook is er minder sprake van de zogenaamde genetische ruis . Genetische ruis is het ondersneeuwen van zieke of ziekmakende genen door grote aantallen verschillende genen. * Noorderlingen zijn bijzonder enthousiast voor langdurige onderzoeken. Tijdens eerdere onderzoeken is gebleken dat zij meer dan andere Nederlanders bereid te zijn aan langdurig onderzoek mee te werken. Bovendien blijven ze trouw hun medewerking verlenen, ook na lange tijd.
e-mail: lifelines@umcg.nl

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. R.P. Stolk
Project leader Prof.dr. B.H.R. Wolffenbuttel

Classification

D23100 Pathology, pathological anatomy
D23363 Geriatrics
D24000 Health sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation