KNAW

Onderzoek

Opfok leghennen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Opfok leghennen
Looptijd 01 / 2007 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1320041

Samenvatting

[Probleem]:
Uit reeds afgerond onderzoek blijkt dat de ondergrond en de bezetting gedurende de eerste weken van de opfok van cruciaal belang zijn om verenpikken tijdens de opfok en op latere leeftijd te beperken. Met het beschikbaar komen van deze kennis zijn deze problemen nog niet opgelost, deels omdat er nog weinig ervaring is met onbekapte hennen (tot voor kort werden de snavels van biologische hennen licht behandeld). In 2006 kijken opfokkers op elkaars bedrijven en worden opfokbegeleiders ondersteund in het beoordelen van risicofactoren voor verenpikken. In 2007 willen we op 2 bedrijven, waar normaal gesproken, de kuikens de eerste weken op de beun opgesloten worden, inzichtelijk maken welke effecten ondergrond (papier/rooster/strooisel) en bezetting hebben op het verenpikgedrag van de kuikens en op latere leeftijd.
[Doel project]:
Praktische oplossingen zoeken voor het aantrekkelijk maken van de ondergrond en verlagen van de dierbezetting volgens het principe eerst zien, dan geloven . De maatregelen worden zodanig gekozen, dat ze goed inpasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Economische aspecten worden meegenomen.
Lange termijn doel: tegengaan van verenpikken tijdens de opfok en tijdens de legperiode.
[Activiteiten en betrokkenheid sector]:
Twee opfokbedrijven doen mee en dienen als demonstratie voor de andere opfokkers en opfokbegeleiders van dezelfde broederij.
[Werkwijze]:
Er zijn drie broederijen die biologische hennen opfokken. Er is berekend dat per demobedrijf 18k nodig is. In het project kunnen dus 2 broederijen meedoen. Wanneer de broederijen bereid zijn bij te dragen in de onkosten op de demobedrijven, kunnen er wellicht 3 demonstraties gehouden worden: voor elke broederij één.
Projectvoorbereiding en uitvoering (bedrijfsbezoeken tbv begeleiding, demo en verenpikscores op 4 leeftijden) 10k
Materiaal voor op demobedrijven 2k
Vergoeding voor demobedrijf 0.5k
Analyse + verslag 2 k
Coördinatie + onvoorzien 3k
Totaal 17.5k per demonstratiebedrijf en 35k voor het gehele project.
[Resultaten en producten]:
Betrokken broederijen, opfokbegeleiders, opfokkers en onderzoekers krijgen inzicht in het effect van omgevingsverrijking en het verlagen van de bezetting op verenpikken bij opfokhennen.
Tegelijk wordt ervaring opgedaan met de praktische uitvoering hiervan en het bijbehorende kostenplaatje.
Producten: artikel voor pluimveehouderij en nieuwsbrief biologische pluimveehouderij.

Samenvatting (EN)

[Description problem/question]:
It is shown that in order to prevent feather pecking in laying hens, the circumstances during rearing are very important. Especially the presence of litter and the density of chicks during the first weeks of life are important. In this project 2 rearing farms will divide a flock in groups with different undergrounds (with and without litter) and different group sizes. The effect of these measures on feather pecking at 4 different ages will be demonstrated. At the same time, practical experience will be get with these measures.
[Objectives]:
Short term: proving how rearing circumstances influence feather pecking in rearing hens. Long term: reduction of feather pecking in both rearing and laying hens.
[Results and products]:
Rearing farmers and their advisors gain insight in environmental enrichment. Article for Pluimveehouderij and the organic farmers newsletter.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. M.W.P. Bestman

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22600 Dierkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie