KNAW

Research

Network of organic nursery stock growers, Weed management

Pagina-navigatie:


Update content


Title Network of organic nursery stock growers, Weed management
Period 01 / 2006 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1320056

Abstract

[Desciption problem/question]:
Weed growth is one of the main problems in organic farming. Weeding requires much labour and is therefore very costly. Mechanical weed control is an option, however, growers are afraid of damaging the crops.
[Objectives]:
Demonstration of new techniques that are successful in the cultivation of other e.g. arable crops.
[Results and products]:
In cooperation with other institutes/projects new mechanical techniques and cover materials for weed control will be demonstrated.

Abstract (NL)

[Probleem]:
Onkruid is een groot probleem in de biologische teelt. De beheersing ervan vergt meestal veel inzet van uren. In de biologische boomteelt zijn er mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding. Kwekers zijn echter erg beducht voor beschadiging aan het gewas, omdat dit leidt tot een onverkoopbaar product
[Doel project]:
Demonstreren van nieuwe technieken op het gebeid van onkruidbeheersing. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van ervaringen die in andere sectoren zijn opgedaan.
[Activiteiten en betrokkenheid sector]:
Omdat men in de boomkwekerij beducht is op beschadiging zullen de mogelijkheden van nieuwe mechanische intra-technieken, zoals de Pneumat of geleideschoffel in combinatie met torsiewieders worden onderzocht. Samenwerking zal hierin worden gezocht met PPO-AGV, die deze technieken voor de akkerbouw al verder hebben ontwikkeld. Ook de toepassing van afdekmaterialen die toepasbaar zijn in de biologische teelt zullen worden onderzocht. De combinatie van afdekmaterialen met mechanische onkruidbestrijding kan een goede en kostprijstechnisch interessante mogelijkheid zijn, waarbij de kans op beschadiging geminimaliseerd wordt.
Het onderzoek zal daar waar mogelijk worden uitgevoerd op de bedrijven van het Kennisnetwerk van de biologische sector. Het onderzoek zal plaatsvinden in de takken van de boomteelt waar de grootste problemen liggen op het gebied van onkruidbestrijding, Bos en haagplantsoen en de rozenteelt, zowel gezaaid als geplant.
[Werkwijze]:
Er zal overzicht van de mogelijkheden worden opgesteld. Aan de hand van dit overzicht wordt een plan van aanpak opgesteld.

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. H. van Reuler

Related research (upper level)

Classification

D18240 Forestry
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation