KNAW

Research

-hoc research projects (project period less than 1 year)

Pagina-navigatie:


Update content


Title -hoc research projects (project period less than 1 year)
Period 01 / 2006 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1320058

Abstract

[Description problem/question]:
This project creates the necessary free space to answer ad-hoc questions from policy makers and the organic farming sector that require knowledge and/or research input
[Objectives]:
Answering ad-hoc questions from policy makers and the organic farming sector
[Results and products]:
divers

Abstract (NL)

[Probleem]:
Er is jaarlijks behoefte aan een vrij besteedbaar budget dat ingevuld kan worden met ad-hoc vragen die snel om een beantwoording vragen.
In alle LNV-BO clusters is een helpdesk ingericht om de vrije ruimte beter toegankelijk te maken en de binnenkomende vragen sneller en effectiever te beantwoorden. Daarbij gaat het in de meeste clusters in eerste instantie om de beleidsvragen van LNV.
Ook andere partijen, met name binnen het kennisnetwerk biologische landbouw kunnen als vrager optreden. De Helpdesk coƶrdineert de besteding van de vrije ruimte van de programma s: de intake, verwerking van vragen, afhandeling met vragensteller, communicatie, etc.
Vanaf 2006 is alle vrije ruimte (5% van clusterbudget) van de cluster BIO in de clusterkoepel opgenomen. Als project: actuele kennisvragen . Dat maakt besteding over de programma's heen een stuk makkelijker. Afgesproken is ernaar te streven dat vanuit de financiƫle bijdrage van ieder thema er minimaal 50% ook besteed wordt aan vragen van die thema s. Het overige budget kan ook op thema overschrijdende of niet door thema s gedekte vraagstellingen besteed worden. Deze projecten worden dan beheersmatig ondergebracht bij deze clusterkoepel.
[Doel project]:
Beantwoorden ad-hoc korte termijn vragen vanuit beleid en de biologische sector (Bioconnect).
[Activiteiten en betrokkenheid sector]:
Nader vast te stellen per project.
[Werkwijze]:
Voortschrijdende invulling in afhankelijkheid van de binnenkomende vragen. Na de zomer dient bekeken te worden welke projecten nog in het restant van het jaar uitgevoerd gaan. Streven is er nadrukkelijk op gericht gehele budget in lopende kalenderjaar te besteden.
[Resultaten en producten]:
Zeer uiteenlopend in afhankelijkheid van de te formuleren projecten en de te beantwoorden vragen. Per gehonoreerd project te beschrijven in projectplan (=projectkaart).

Related organisations

Related people

Project leader Ir. F.G. Wijnands

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation