KNAW

Onderzoek

Utiliteitsbepaling van epilepsiekarakteristieken via conjointanalyse

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Utiliteitsbepaling van epilepsiekarakteristieken via conjointanalyse
Looptijd 01 / 2006 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1320096
Leverancier gegevens Website Kempenhaeghe

Samenvatting

Wat is de utiliteit bij een epileptische gezondheidstoestand? Welke invloed heeft ervaring (met een aanvalsvorm) op de utiliteit bij een epileptische gezondheidstoestand? Welke confounders zijne r voor de bepaling van de utiliteit bij een epileptische gezondheidstoestand? In dit onderzoek wordt de invloed van de aard en de frequentie van aanvallen op de gezondheidstoestand gemeten en uitgedrukt in utiliteiten. Utiliteit drukt de relatieve wenselijkheid van een gezondheidstoestand (voor een individu) uit. Door gebruik te maken van utiliteiten kunnen verschillende gezondheidstoestanden met elkaar worden vergeleken. Epilepsie kan zo ook met andere gezondheidsproblemen worden vergeleken. De onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een meetinstrument waarmee psychische en sociale gevolgen van bestaande en nieuwe behandelmethoden voor epilepsie geƫvalueerd kunnen worden. Daarnaast kunnen de resultaten de basis vormen voor economisch evaluatieonderzoek van bestaande of nieuwe behandelmethodes.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. A.J.H.A. Ament
Onderzoeker Prof.mr.dr. S.M.A.A. Evers
Projectleider Dr. H.J.M. Majoie

Classificatie

D23230 Neurologie, KNO , oogheelkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie