KNAW

Onderzoek

Serotonine metabolisme en immuunfactoren en NVS

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Serotonine metabolisme en immuunfactoren en NVS
Looptijd 01 / 2007 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1320097
Leverancier gegevens Website Kempenhaeghe

Samenvatting

Intervenieert Nervus Vagus Stimulatie met het serotonine metabolisme en immuunfactoren bij kinderen met een refractaire epilepsie? Onderzoek naar 1) de effectiviteit en tolerabiliteit van Nervus Vagus Stimulatie bij kinderen met refractaire epilepsie en leer- en gedragsproblemen, 2) de impact van Nervus Vagus Stimulatie op het immuunsysteem en (indirect) op het serotonine metabolisme en 3) relatie tussen de effectiviteit van Nervus Vagus Stimulatie en veranderingen in het serotonine metabolisme. Over het werkingsmechanisme van Nervus Vagus Stimulatie is weinig bekend. Ook is het vooralsnog niet mogelijk om vóór de operatie aan te geven of de patiënten wel of niet baat zullen hebben van de behandeling. Het accent ligt in deze studie op serotonine metabolisme en op immuunfuactoren. Met behulp van bloedonderzoek en PET-scan wordt getracht duidelijkheid te krijgen over het werkingsmechanisme van NVS en of en zo ja op welke wijze NVS intervenieert.

Betrokken organisaties

Penvoerder Kempenhaeghe

Betrokken personen

Classificatie

D21700 Fysiologie
D21800 Immunologie, serologie
D23230 Neurologie, KNO , oogheelkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie