KNAW

Research

The cultural balance between city and countryside in Zeeland, 1750-1850

Pagina-navigatie:


Update content


Title The cultural balance between city and countryside in Zeeland, 1750-1850
Period 12 / 2005 - 03 / 2011
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1320401
Data Supplier Website Huizinga Instituut

Abstract (NL)

Het onderzoek richt zich op Zeeland in de periode 1700-1860 en poogt helderheid te brengen in de culturele en religieuze verhoudingen tussen de stad en het platteland en de ontwikkeling van deze verhoudingen in het licht van de ontstedelijking. Hierbij wordt de culturele infrastructuur van Zeeland in kaart gebracht en wordt tevens het de-bat binnen deze infrastructuur geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor de religieu-ze geschillen tussen de stad en het platteland en voor de materiele cultuur van de stads- en plattelandselite. Het doel van het project is om een bijdrage te leveren aan de tot-standkoming van een nieuw desurbanisatiemodel binnen het NWO-project 'The balan-ce between City and Countryside. Disurbanisation and the rise of an agrarian society: Zeeland 1700-1860'.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. W.W. Mijnhardt
Co-supervisor Dr. P.G. Brusse
Doctoral/PhD student Dr. A. Neele

Classification

D34300 Modern and contemporary history

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation