KNAW

Onderzoek

Psychosociale last na abortus (PSLA en hulpverlening)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Psychosociale last na abortus (PSLA en hulpverlening)
Looptijd 03 / 2007 - 05 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1320404
Leverancier gegevens Onderzoeker

Samenvatting

In dit onderzoek zullen de grotendeels ontbrekende inzichten over hoe de abortushulpverlening aandacht besteed aan psychosociale last na een abortus aangevuld worden. Hierbij zal er met name aandacht zijn voor hoe de huidige praktijk kan worden geoptimaliseerd en hoe het hulpverleningstraject voor de diverse risicogroepen voor psychosociale gevolgen van een abortus eventueel kan worden aangepast. Dit alles met het doel de hulpverlening handvatten te bieden om de psychosociale aspecten van de begeleiding van abortuscliƫnten waar mogelijk effectiever te maken en hiermee negatieve psychosociale gevolgen na een abortus tot een minimum te beperken. Na een inventarisatie van bestaande protocollen en gesprekken met de hulpverleners, volgt een onderzoek onder abortusclienten en een expertmeeting waaruit aanbevelingen komen voor de optimalisering van de hulpverlening.

Samenvatting (EN)

This project aims to complete the lack of knowledge about the way psychosocial consequences of an abortion are dealt with in abortioncare. The phocus will be on how the care can be optimalised, especially for groups that have higher risks to have an abortion. After an inventarisation of current protocols, and interviews with professionals, abortionclients will be asked how they have experienced counseling by abortioncaregivers. Furthermore an expertmeeting will be organized, with the goal to formulate practical guidelines for health professionals how to optimalise the pre- and postabortion counseling.

Betrokken organisaties

Penvoerder Rutgers WPF (RutgersWPF)
Financier ZonMw

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. L. van Lee
Onderzoeker Drs. M. Zaagsma
Projectleider Prof.dr. W.M.A. Vanwesenbeeck
Projectleider Dr. C. Wijsen

Classificatie

D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie