KNAW

Research

Engineering Revolution? Building Parties and Bringing Down Dictators in...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Engineering Revolution? Building Parties and Bringing Down Dictators in the Former Yugoslavia
Period 09 / 2006 - 11 / 2012
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1320408
Data Supplier Website Huizinga Instituut

Abstract (NL)

Buitenlandse hulp, bedoeld om democratie in Servië te ondersteunen, was slechts gedeeltelijk effectief. Politieke partijen, verantwoordelijk voor de Servische problemen, bleven buiten schot. Nederland, Duitsland en de VS speelden een belangrijke rol in het doorsluizen van geld en middelen van de Servische democraten in de maanden vóór de val van president Milo ević. Marlene Spoerri concludeert dat hun rol in de politieke ontwikkeling van Servië in de jaren 1990 tot 2000 dubbelzinnig en zelfs schadelijk was. De hulp die ze Servische politieke partijen boden, was niet zozeer gericht op het realiseren van interne partijdemocratie, maar op electorale resultaten in het voordeel van de donoren. De hulp aan politieke partijen was ingebed in een groter initiatief om de stabiliteit in de Westelijke Balkan te bevorderen en niet zozeer om de democratie in Servië veilig te stellen. Meer dan tien jaar na de afzetting van Slobodan Milo ević wordt Servië wereldwijd beschouwd als het symbool van het bevorderen van democratie. Spoerri stelt dat dit zogenaamde succes het exporteren van democratie door westerse mogendheden onterecht geloofwaardig heeft gemaakt.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. A.W.M. (André) Gerrits
Doctoral/PhD student Dr. M.S. Spoerri

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation