KNAW

Research

Lunters Landfonds

Pagina-navigatie:


Update content


Title Lunters Landfonds
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
URL http://www.verantwoordeveehouderij.nl/index.asp?netwerken/netwerken2006/projectkaart.asp?IDProject=130
Research number OND1320463

Abstract (NL)

Doel:
Het Lunters landfonds stelt zich tot doel de vitaliteit en het plattelandskarakter van het buitengebied van Lunteren te behouden en te versterken. We willen in ons netwerk boeren en burgers bij elkaar brengen en daarmee als vereniging op termijn een instantie van betekenis worden in de grondmarkt en de ruimtelijke ordening van het buitengebied van Lunteren. Inzet is om boeren en burgers gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van het buitengebied, met daarin een vitale rol voor de melkveehouderij.

Werkwijze:
Belangrijke activiteiten zijn momenteel fondsenwerving, aanzetten tot grondaankoop, en uitwerking van verpachtconstructies onder voorwaarden. We willen voldoende omvang krijgen. Daarnaast zoeken we naar expertise voor innovatieve juridische en economische constructies rondom grondbezit, grondwerving en grondgebruik. Bovendien zal een inventarisatie plaats vinden om in kaart te brengen welke zakelijke, emotionele, culturele of praktische belemmeringen er zijn bij terughoudende ondernemers.

Resultaten:
Meer informatie over producten en nieuwsberichten van dit netwerk op de website van Verantwoorde Veehouderij.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. A.P. Bos

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation