KNAW

Research

Ergonomic recommendations for the development of uniform crates for flower bulbs

Pagina-navigatie:


Update content


Title Ergonomic recommendations for the development of uniform crates for flower bulbs
Period 09 / 2005 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1320498

Abstract

In 2005 and 2006 a large Agri Chain Competence project (AKK) focussed on cost reduction and quality improvement in the flower bulb sector by standardisation of crates was conducted. Additional to that project, a project is conducted to develop ergonomic recommendations for the development of this crates. Some of the conclusions are that:
- physical load for manual lifting of 40x60 cm crates is lower than for 50x75 crates.
- physical load for manual lifting is lower when the handles are assembled at a higher position, but this effect is very small.
- the size of the handles must be at least 125x40 mm. To avoid loss of flower bulbs closed handles are advised
- since most tools for handling of the crates do not specifically grip at particular sides of the crates but fix them, only little effect of standardisation of the crates is expected.
- for transport in conditioned sea containers (breadth 2.26 m or 2.28 m) 100x120 cm pallets are most suitable. However, physical load during manual piling up of crates is higher than when 80x120 cm pallets are used. In both cases NIOSH health limits are firmly exceeded.
- when crates with different altitudes have to be piled up by each other, it is recommended to coordinate their altitudes. Good examples are 18 and 24 cm or 16.5 and 22 cm effective crate altitude.
- when information on the crates (customer, supplier, product, size et cetera) must be read automatically chips are preferred over bar codes. It is recommended to use a low-frequency system and to provide crates with an unique number. A connection with information concerning the contents of the crates can be made in a central database.

Abstract (NL)

[Doel]:
Het doel van het project was ervoor te zorgen dat het te ontwikkelen het uniforme fust niet alleen vanuit de oogpunten kwaliteit (van het product in het fust), logistiek en transport goed zou zijn, maar dat het fust ook voldoet aan ergonomische wensen en eisen. Dit is van belang omdat zeker op de primaire bedrijven lang niet alle tilsituaties gemechaniseerd zullen kunnen worden.
[Werkwijze]:
Omdat de goedkeuring van het projectvoorstel lang op zich heeft laten wachten was het AKK project al in een ver gevorderd stadium voordat aan het Aboproject begonnen kon worden. Er waren al wel contacten met de projectleider van dat project en op verzoek zijn enkele vragen beantwoord, zowel schriftelijk als tijdens een projectbijeenkomst.
Verder zijn de arbeidsregelateerde vragen die vanuit het AKK-project zijn blijven liggen geïnventariseerd en zijn door middel van ergonomisch ontwerpen wensen geformuleerd die gebruikers (in de brede zin) van het fust stellen. Dit overzicht van vragen en wensen is doorgesproken met de projectleider van het AKK-project.
Vervolgens zijn op basis van literatuur, metingen en expertise de genoemde vragen en wensen beantwoord.
De conceptrapportage ligt nu ter commentaar bij de Klankbord Bloembollen, en wordt na goedkeuring voorgelegd aan de BBC.
[Resultaten]:
Enkele van de belangrijkste resultaten:
- Bij het tillen van 40x60 cm fust is de fysieke belasting iets lager dan bij het tillen van 50x75 cm fust.
- De fysieke belasting bij het tillen van laag staand fust is het gunstig als de handgrepen zo hoog mogelijk zitten, maar het verschil is marginaal. Omdat de stapelhoogte wordt beperkt door andere factoren is er geen invloed op de tilbelasting bij het tillen van hoog staand fust. Zonder gebruik van hulpmiddelen is de fysieke belasting altijd te hoog als er hoger wordt gestapeld dan 1.70 m. aanpassen aan gewicht fust, ook bij resultaten.
- Voor handvaten wordt een afmeting van 125x40 mm aanbevolen. Ze mogen geen scherpe randen hebben en er mogen geen scherpe voorwerpen, zoals nietjes, doorheen geslagen kunnen worden.
Om te voorkomen dat er bollen door de handvaten rollen kunnen gesloten handgrepen toegepast worden. Als deze niet alleen bovenaan, maar ook halverwege zijn geplaatst is de tilbelasting bij het oppakken van hoog staand fust iets lager.
- Omdat de vrijwel alle tilhulpmiddelen het fust niet vastpakken maar vastklemmen wordt van uniformering van het fust geen grote invloed op de mechaniseerbaarheid verwacht. Standaardisering van het formaat is wel van belang.
- Bij transport in geconditioneerde zeecontainers (binnenbreedte 2,26 m of 2,28 m) zijn Cheppallets of Blokpallets (100x120 cm) het meest geschikt. De fysieke belasting bij handmatig stapelen van fust is dan echter hoger dan bij het stapelen op Europallets. In beide gevallen worden de tilnormen van NIOSH ruimschoots overschreden.
- Als onderlinge stapelbaarheid tussen kratten met verschillende hoogten belangrijk is moeten verschillende maten fust niet alleen op elkaar passen, maar verdient het aanbeveling als ook de hoogtematen op elkaar zijn afgestemd. Voorbeelden zijn 18 en 24 cm of 16,5 en 22 cm effectieve stapelhoogte.
- Als men kiest voor automatisch uitleesbare informatiedragers hebben chips de voorkeur boven barcodes. Het is dan aan te bevelen te werken met een laagfrequent systeem en het fust te voorzien van een uniek nummer, waaraan middels een centrale database informatie kan worden gekoppeld over de inhoud.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ing. P.F.M.M. Roelofs

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation