KNAW

Onderzoek

Paratuberculose - vroege immuunrespons

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Paratuberculose - vroege immuunrespons
Looptijd 01 / 2006 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1320533

Samenvatting

Doel:
De wetenschappelijke consensus m.b.t. de paratuberculoseproblematiek is dat eradicatie op basis van de huidige beschikbare diagnostische technieken niet mogelijk is. In afwachting van een effectief vaccin dat niet interfereert met diagnostiek voor bovine tuberculose, speelt de huidige diagnostiek vooral een rol bij (1) interventie in een verdere verspreiding van paratuberculose en (2) bij bescherming van de voedselketen. Dit project, dat deel uit maakt van het paraTBTools EU STREP-project (2006), beoogt door kennisvergaring een vroege diagnostiek van paratuberculose mogelijk te maken. Essentieel voor deze doelstelling is de bestudering van de vroege fase van deze ziekte, in concreto, de interactie tussen de bacterie Myco-bacterium paratuberculosis (M.ptb) en gastheer (rundermacrofaag).

Werkwijze:
Dit project zal gebruik maken van het paraTBTools EU-project waaruit een micoarray beschikbaar komt waarmee het volledige genoom van M. ptb gescreend kan worden. Er wordt uitgaande van een aantal rundermacrofaagcellijnen, dan wel primaire rundermacrofaag isolaten, gekarakteriseerd welke genen een rol spelen bij de interactie tussen macrofaag en M.ptb-cellen. De hieruit eventueel voorkomende M. ptb -antigenen die vroeg in de infectie tot expressie komen worden met een ELISA en een aanwezige collectie sera geëvalueerd op bruikbaarheid in de serologische diagnostiek.

Resultaten:
- Kennis over de vroege interactie gastheer kiem.
- Potentiële antigenen voor de (vroege) diagnostiek van paratuberculose.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Objective of the project:
Current diagnostic tests for Johne s disease are insensitive, lack specificity, and therefore are inadequate for eradication programs. This necessitates the use of a vaccine, not interfering with the diagnosis for bovine tuberculosis. The main purpose for current diagnostic tests is to limit the spread of the organism and to monitor contamination of food products. This project is part of a larger EU-project (EU-STREP paraTBTools) and will focus on early diagnosis of paratuberculosis. More precisely the subject of this investigation will be the interaction between bovine macrophages and M. paratuberculosis cells, which could be considered as the first step in the immune response. The questions that will be addressed are: which bacterial- en host genes are involved in M. paratuberculosis macrophage interactions? The results from this investigation will constantly be evaluated to serve the purpose of improving serological diagnosis and the development of a vaccine.

Results:
- Knowledge of the early pathogenesis of paratuberculosis.
- Candidate antigens for (early) diagnosis.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider P.T.J. Willemsen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D21500 Histologie, celbiologie
D21800 Immunologie, serologie
D22100 Microbiologie
D23110 Infecties, parasitologie, virologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie