KNAW

Research

Teachers' perceptions of their professional identity and their...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Teachers' perceptions of their professional identity and their relationships with their work in practice
Period 01 / 2006 - 01 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1320882
Data Supplier Website ICO

Abstract (NL)

Dit project identificeert en onderzoekt relevante aspecten van de professionele identiteit van docenten. In de eerste fase worden de percepties van docenten op hun professionele identiteit onderzocht door middel van vragenlijstonderzoek. Een aantal docenten (representatief voor bepaalde identiteitsprofielen voortkomend uit de eerste fase) zullen deelnemen aan de tweede fase. In de tweede fase zal het onderzoek zich richten op de praktijk. Bij elke deelnemende docent wordt geobserveerd in de klas, wordt een vragenlijst afgenomen onder de leerlingen en een interview gehouden met het hoofd van de vakgroep waarbinnen de docent werkt.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. D. Beijaard
Doctoral/PhD student Dr. E.T. Canrinus

Classification

D52000 Educational theory

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation