KNAW

Research

Exploitation of tuber resistance using reduced fungicide dose rates

Pagina-navigatie:


Update content


Title Exploitation of tuber resistance using reduced fungicide dose rates
Period 01 / 2007 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1321352

Abstract

For the last 4 years the possibilities to use reduced dose rates in resistant varieties has been studies in the first half of the growing season. In a preventive control strategy it is possible to reduce dose rates in resistant varieties. These results are at present transferred to growers and advisors by the Masterplan Phytophthora, HPA, WUR and AVEBE.
Concerning possibilities to reduce dose rates in relation to tuber protection, important questions are still unanswered:
Is it possible to use the same reduced dose rates in the second half of the season (when besides leaves also tubers have to be protected)?
What is the relation between the minimal dose rate and tuber resistance?
What is the practical value of tuber resistance data in the National variety list when reduced dose rates are recommended?
In 2005 and 2006 research is carried out to find answers to above mentioned questions. To collect sufficient data to make robust recommendations, the trial will be repeated in 2007. When all results are available the follow-up of the project will be discussed (validation of DSS in practice).
Results concerning tuber infection are published in a report Knolaantasting door Phytophthora infestans . In LNV 427 research is ongoing in 3 projects:
Better timing of tuber protecting fungicides and influence of desiccation on tuber blight (1.1).
Risk factors and critical situations concerning tuber blight (3.4)
Results of exploitation of variety resistance using lower dose rates are used in projects Telen met Toekomst and Smaak van Morgen .
[The objectives of this project are]:
Determine the practical use of tuber resistance data in the National list
Research into the possibilities to exploit tuber resistance using lower dose rates.
[The deliverables of the project are]:
Tuber resistance data of 12-14 important varieties that can be used to reduce dose rates.
Knowledge on the possibilities to extent the use of reduced dose rates to the second half of the season (at present reduced dose rates are only recommended in the first half).

Abstract (NL)

[Onderzoekvraag]:
De afgelopen vier jaar is er gewerkt aan de gebruikswaarde van loofresistentie in combinatie met doseringsverlaging tijdens de eerste helft van het seizoen. Er bleken goede mogelijkheden te bestaan om in een preventieve beheersingsstrategie de dosering te verlagen op resistentere rassen. De mogelijkheden van doseringsverlaging in de eerste helft van het seizoen op resistentere rassen worden momenteel naar de praktijk gecommuniceerd via de kanalen van het Masterplan Phytophthora, HPA, WUR en AVEBE.
Er blijven nog een aantal cruciale vragen rondom resistentie en doseringsverlaging, vooral rondom het risico op knolinfectie:
Kan doseringsverlaging tijdens de knolvullingsfase ongewijzigd doorgevoerd worden?
Wat is de relatie tussen de minimale dosering van een knolbeschermingsmiddel en knolresistentie t.b.v. doseringsverlaging in de knolvullingsfase.
Wat is de praktische gebruikswaarde van knolresistentiecijfers in een situatie waar met verlaagde doseringen gewerkt wordt.
Binnen LNV 397 en 427 is in 2005 en 2006 is onderzoek uitgevoerd dat antwoord kan geven op bovenstaande vragen. Om voldoende data te verzamelen om te kunnen komen tot praktische adviezen is in overleg met Deskundigenoverleg besproken om dit project in 2007 nog een keer te herhalen. Daarna zal worden besproken hoe het vervolg van dit project vorm kan worden gegeven (validatie in BOS onder praktijkomstandigheden).
[Aansluiting met praktijkprojecten]:
Kennis omtrent knolaantasting is verzameld en vastgelegd in een rapport : Knolaantasting door Phytophthora infestans . In LNV 427.1.1 wordt gewerkt aan een betere timing van knolbeschermende middelen en de invloed van loofdoding op het ontstaan van knolaantasting. In LNV 427.3.4 wordt gewerkt aan het verkrijgen van een kwalitatief en kwantitatief beeld van risicofactoren en kritische situaties met betrekking tot infectie van de knol in relatie tot loofaantasting. In LNV 397.1.4.1 is gewerkt aan de mogelijkheden om afhankelijk van het niveau van loofresistentie te komen tot doseringsverlaging. De resultaten van dit project worden ook gebruikt in Telen met Toekomst en Smaak van Morgen.
[Doelstelling van het onderzoek]:
Vaststellen van de praktische gebruikswaarde van knolresistentiecijfers
Bepalen van de mogelijkheden om afhankelijk van het niveau van knolresistentie (en loofresistentie) te komen tot doseringverlaging.
[Aanpak en tijdpad ]:
Analoog aan voorafgaand onderzoek in LNV 397 en 427 wil PPO de mogelijkheden van doseringsverlaging en knolbescherming onder voornamelijk veldomstandigheden vaststellen. PPO: Veldproeven waarin 12-14 representatieve rassen in de 2e helft van het seizoen bespoten worden met verlaagde doseringen onder hoge ziektedruk
[Beoogde resultaten en producten]:
Lijst met knolresistentiecijfers van 12-14 belangrijkste rassen op basis waarvan een doseringsverlaging kan worden vastgesteld.
Kennis over de mogelijkheden van gebruik van verlaagde doseringen in de knolvullingsfase zodat adviezen (die zich nu beperken tot de 1e helft van het seizoen) ook kunnen worden uitgebreid naar de 2e helft.
[Doorwerking resultaten naar doelgroepen]:
Door gebruik te maken van de aanwezige rasresistentie kunnen (doserings)adviezen beter worden toegespitst op het ras. Hierdoor kunnen besparingen op de fungicideninput worden behaald zonder dat dit leidt tot een onacceptabel risico voor (knol)aantasting.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. H.G. Spits

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation