KNAW

Onderzoek

BO-06-010 Beoordelingssystematiek toelating bestrijdingsmiddelen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-06-010 Beoordelingssystematiek toelating bestrijdingsmiddelen
Looptijd 01 / 2007 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1321371

Samenvatting

Doel:
De tot nu toe gehanteerde normen voor residuen gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater sporen niet meer met de nieuwe eisen zoals neergelegd in de KRW. Dit is opgenomen in thema 006 KRW. Daarnaast is er behoefte om ook in de toelatingsystematiek van middelen nieuwe handvatten te hebben. Het betreft de volgende kennisvragen. Kan een wetenschappelijk gezien een hanteerbaar, operationeel en internationaal gedragen toelatingsstelsel voor oppervlaktewater worden ingericht, dat zowel nationaal/zonaal/internationaal kan worden toegepast. Kan hierin persistentie worden meegenomen via deposities op andere gewassen dichtbij en, na luchtemissie, verderaf, via emissie/uitspoeling naar waterwingebieden. Dit geeft bouwstenen voor een mogelijke aanpassing van de toelatingssystematiek die het CTB nu hanteert

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Political background:
The policy document ¡§Sustainable Crop Protection¡¨ of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Safety (Ministry of ¡§LNV¡¨) indicates that the Dutch government strives for strict environmental criteria for pesticides at EU level. However, it also indicates there should be a level playing field for Dutch agriculture, implying that the Netherlands do not intend to use environmental criteria that are more strict than those at EU level (unless specific national conditions make this necessary).

The pesticide registration in the Netherlands is carried out by an independent organisation, i.e. the CTB. The Dutch government is responsible for defining protection goals and for providing corresponding adequate risk assessment methodologies to the CTB. The usual procedure is that such methodologies are developed in consensus workgroups containing scientists from relevant Dutch research institutes and from CTB.

Currently the European Commission is finalising the new EU regulation for placing plant protection products on the market. An important aspect of this new regulation is the introduction of zonal risk assessment procedures (the Netherlands are part of the central zone). Within each zone, risk assessment procedures have to be harmonised as much as possible.

The Ministry of LNV has indicated that risk assessment methodologies have to be developed, validated, reviewed or improved for the following protection goals:

- risk to aquatic organisms
- persistence in soil
- drinking water from surface water
- leaching to groundwater and to drinking water wells
- non-target plants
- effects of atmospheric deposition.

Knowledge to be developed:

Risk to aquatic organisms:
- Adequate handling of time-variable exposure of aquatic organisms in larger water courses in the risk assessment
- Testing of TOXSWA model against measured behaviour of pesticides in water courses and including exposure to transformation products of pesticides formed in surface water or in water sediments in TOXSWA
- Analysis of main causes of differences between available spray drift measurements from the Netherlands, Germany and Denmark.

Leaching to groundwater and drinking water wells:
- Testing whether current Dutch risk assessment procedure for leaching to groundwater prevents registration of pesticides that may lead to exceedance of the 0.1 Ýg/L criterion in Dutch drinking water wells
- Release of GeoPEARL version that can handle restrictions in soil properties
- Development of FOCUS_PEARL version with improved FOCUS Groundwater Scenarios based on recommendations of FOCUS Groundwater Workgroup

Drinking water from surface water:
- Adequate calibration of first tier of the newly developed Dutch risk assessment procedure for drinking water from surface water against Dutch monitoring data from 2000-2004
- Development of risk assessment procedure for pesticides applied to hard surfaces.

Persistence in soil:

- testing of newly developed Dutch risk assessment procedure for a number of pesticides
- GeoPEARL version that can calculate exposure concentrations for the top layer of soil

PBT:
- development of first draft of guidance document to be used at EU level for PBT assessment

Atmospheric deposition:

- risk assessment procedure for effects of atmospheric deposition on nature conservation areas

Non-target plants:

- improved estimates of spray drift deposition onto non-target plants.

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J.J.T.I. Boesten

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Themagebied BO-06 Plantgezondheid

Classificatie

D13100 Analytische chemie
D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D23340 Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie