KNAW

Onderzoek

Kennisvragen Leren met Toekomst

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kennisvragen Leren met Toekomst
Looptijd 01 / 2007 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1321509

Samenvatting

[Kennisbehoefte doelgroep]:
Hoe kunnen groen onderwijs, onderzoek en ondernemers in netwerken samenwerken, zodat ze elkaar effectief en structureel versterken in hun inspanningen voor een duurzame Nederlandse landbouwsector en een vitaal platteland?
[Doelstelling van het onderzoek]:
De brede vraagstelling van Leren met Toekomst wordt in dit project als volgt toegespitst in een aantal aandachtsgebieden en specifieke doelstellingen voor onderzoek en onderwijs:
1. Praktijknetwerken als leeromgeving
Doel: Praktijknetwerken effectief verbinden met onderwijs, zodat zij inspirerende leeromgevingen zijn voor de ontwikkeling van toekomstgerichte competenties bij leerlingen en studenten
2. Kenniscirculatie tussen onderzoek en onderwijs
Doel: Doorwerking en effectieve benutting van de kennis en inzichten uit ondernemersnetwerken (praktijknetwerken) in het groen onderwijs)
3. Beroepspraktijkvorming op praktijknetwerkbedrijven
Doel: Versterken van beroepspraktijkvorming door gebruik te maken van de specifieke ervaringen van netwerkbedrijven
4. Bruggen bouwen tussen onderzoek en onderwijs
Doel: Bijdrage leveren aan het tot stand komen van een structurele samenwerking tussen onderzoek en onderwijs.
[Aanpak en tijdpad]:
In het cluster Kennis worden onder de paraplu van het project Leren met toekomst drie projecten gestart; Leren met Toekomst Plant, Leren met Toekomst Dier en Leren met Toekomst Bio. Deze drie projecten worden vanuit RIGO en het cluster Kennis financieel ondersteund voor de activiteiten als projectbegeleiding en het geplande onderzoek (zie betreffende werkplannen bij cluster Kennis).
In de praktijknetwerken wordt aan het onderwijs ruimte geboden voor het stellen van kennisvragen. Om deze te kunnen beantwoorden is de intentie afgesproken dat het cluster VPT geld hiervoor beschikbaar stelt voor het project Leren met Toekomst Plant en Leren met Toekomst Dier. Kennisvragen Leren met Toekomst Bio worden door het cluster Biologisch gefinancierd. Het cluster Kennis en het cluster VPT stemmen samen af welke kennisvragen beantwoord mogen worden.

Samenvatting (EN)

[Motivation]:
In the project Learning with Future from the cluster BO-09: knowledge cooperation between research, education and farmers is stimulated. From previous experiences it is expected that questions will arise for which the necessary knowledge is not available. It is the intention that the cluster VPT will make a financial reservation to be able to answer these questions. Decision making about this is expected at December first 2006.
[Project aims]:
The aim of this project is to stimulate the cooperation between the networks of farmers, research and education. The aims of the project are:
1. to link the network of farmers, researchers and education. This in order to develop a learning area for the needed competences of students.
2. circulation of knowledge between research and education. This in order to achieve that the experience from practice becomes available for education.
3. experience for future profession. The experience from the farms in the networks becomes available for students for their future professions.
4. achieve a structural cooperation between research and education. This part of the project in the cluster preservation, production and transition is focussed on the questions from education.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Hogeschool INHOLLAND Delft
CAH Dronten
AOC Emmeloord
Clusius College

Betrokken personen

Projectleider Ir. G.F.V. van der Peet

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie