KNAW

Onderzoek

Functionale connectiviteit en het risico op de ziekte van Alzheimer

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Functionale connectiviteit en het risico op de ziekte van Alzheimer
Looptijd 11 / 2006 - 10 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1321542
Leverancier gegevens ISAO

Samenvatting

Het is bekend dat witte stof afwijkingen (WSA) het risico van de ziekte van Alzheimer (AD) om onbekende redenen vergroot. Misschien zorgen WSA ervoor dat bepaalde delen in de hersenen van elkaar losgekoppeld worden, wat resulteert in AD. Met een fMRI kan in rusttoestand de ?functionele connectiviteit? tussen afzonderlijke hersengebieden worden onderzocht. We willen daarom het volgende onderzoeken: 1) de relatie tussen functionele connectiviteit tussen bepaalde delen van de hersenen bij mensen die op het moment van onderzoek nog geen klachten hebben en het risico op AD in de toekomst en 2) welke rol WSA hierin spelen. Dit zal worden onderzocht in de RUNDMC-studie, een prospectieve vervolgstudie onder 500 patiƫnten tussen 50 en 80 jaar. Doel is de oorzaken en gevolgen van veranderingen in de hersenen te onderzoeken bij deelnemers met asymptomatische WSA. Dit gebeurt met behulp van een zogenaamde functionele MRI scan tijdens rust (waarbij mensen geen taak hoeven uit te voeren). We hopen op die manier een verklaring te vinden hoe WSA kunnen leiden tot AD. Wanneer we dit bewezen hebben, zal dat grote implicaties hebben voor (non-invasief) Alzheimeronderzoek, omdat de techniek dan ook gebruikt kan worden als een vroegtijdige, non-invasieve marker voor AD, die als voordeel heeft dat de techniek gebruikt kan worden bij patiƫnten die niet in staat zijn om cognitieve opdrachten in de MRI-scan uit te voeren.

Samenvatting (EN)

White matter lesions (WML) are known to increase the risk for Alzheimer?s disease (AD) for unknown reasons. Perhaps WML disconnect certain parts of the brains? network, thereby resulting in AD. With resting state fMRI the ?functional connectivity? between distinct and distant brain regions can be investigated. We therefore want to investigate: 1) the relation between baseline functional connectivity between certain parts of the brain and the risk of future AD and 2) whether this risk is mediated by the presence of baseline WML. This will be investigated in the RUNDMC study, a prospective follow up study among 500 patients between 50 and 80 years of age that aims at investigating causes and consequences of cerebral changes in at baseline asymptomatic participants with WML with the aid of structural and resting state fMRI. We aim at elucidating a potential mechanism by which frequently occurring WML may lead to AD. When proven this will have major implications for (non-invasive) AD research since the technique can then be used as an early, non-invasive marker for AD that also has the advantage that it can be used in patients that are not able to perform cognitive tasks in the MRI scan.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. F.E. de Leeuw

Classificatie

D23230 Neurologie, KNO , oogheelkunde
D23330 Radiologie, radiotherapie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie