KNAW

Onderzoek

Insuline metabolisme en het risico op dementie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Insuline metabolisme en het risico op dementie
Looptijd 11 / 2006 - 10 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1321544
Leverancier gegevens ISAO

Samenvatting

Voor mensen met diabetes mellitus is het risico van dementie dubbel zo groot. Dat geldt voor zowel de ziekte van Alzheimer (AD) als vasculaire dementie. Diabetes type 2 komt in de westerse wereld zeer veel voor en het aantal patiënten neemt snel toe. Daarom is diabetes in potentie een van de belangrijkste risicofactoren voor AD. Het is nog niet duidelijk wat de reden is van het verband tussen diabetes en dementie. De meeste cardiovasculaire risicofactoren die vaak samengaan met diabetes en die gezamenlijk worden omschreven als ?metabolisch syndroom?, worden op zichzelf met dementie geassocieerd. Deze vasculaire risicofactoren vormen mogelijk een deel van de verklaring voor die associatie. En anders kan diabetes rechtstreeks gerelateerd worden aan neurodegeneratie, bijvoorbeeld door de directe gevolgen van insuline en insulineweerstand op de hersenen. Voor de ontwikkeling van strategieën om oorzaken van AD te voorkomen, is inzicht nodig in wat de voortschrijding van AD onder de bevolking veroorzaakt of in gang zet. Daarvoor gaan we onderzoek verrichten onder de bevolking. In de grote Rotterdam Study gaan we onder de beoogde bevolkingsgroep onderzoeken wat de reden is van het verband tussen diabetes en het risico van dementie. Meer in het bijzonder gaan we onderzoeken welke rol insulinemetabolisme en het metabolisch syndroom spelen in de latere aanzet tot AD. Deze studie zal meer inzicht opleveren in de relatie tussen diabetes en het risico van dementie en kan mogelijk bijdragen in de ontwikkeling van strategieën om dementie te voorkomen of te behandelen.

Samenvatting (EN)

People with diabetes mellitus have a doubled risk of dementia, both Alzheimer?s disease (AD) and vascular dementia. Since the prevalence of diabetes type 2 is extremely high in western societies and rapidly increasing, diabetes is potentially one of the most important risk factors for AD. It remains unclear what underlies the relation between diabetes and dementia. Most of the cardiovascular risk factors that often cluster with diabetes and which are jointly described with ?metabolic syndrome? are themselves associated with dementia. Part of the association is possibly explained by these vascular risk factors. Alternatively, diabetes may be directly related to neurodegeneration, e.g. through direct effects of insulin and insulin resistance on the brain. The development of rationale prevention strategies requires insight in what causes or triggers progression of AD on the population level. We will investigate in the large prospective population-based Rotterdam Study what underlies the association between diabetes and risk of dementia. Specifically, we will investigate the role of insulin metabolism and the metabolic syndrome in the risk of late onset AD. This study will provide a better insight into the relation between diabetes and risk of dementia, and may thereby help the development of rationale preventive and therapeutic strategies.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. M.M.B. Breteler

Classificatie

D23100 Pathologie, pathologische anatomie
D23220 Inwendige geneeskunde
D23230 Neurologie, KNO , oogheelkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie