KNAW

Research

Development of a prototype for the detection of emerging risks for the...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Development of a prototype for the detection of emerging risks for the fish production chain
Period 01 / 2007 - 10 / 2007
Status Completed
Research number OND1321559

Abstract

The aim of this project is to develop an Emerging Risk Detection Support System (ERDSS) for the fish production chain. Risk indicators from project OND 1321559 will be projected on the influential sector to establish (cross-)relations between the indicators and to incorporate the time aspects in the models (time-space models). The different models will be integrated and some relevant scenario s will be constructed. Finally, a prototype will be implemented that can be accessed by stakeholders.

Abstract (NL)

[Kennisbehoefte doelgroep]:
De doelgroep heeft behoefte aan de ontwikkeling van methodes om potentiële gevaren op het gebied van voedselveiligheid en diergezondheid in een vroegtijdig stadium te kunnen signaleren. Gezien de complexiteit van deze methodes is er behoefte om deze ontwikkeling in eerste instantie te focusseren op de visketen.
[Doelstelling van het onderzoek]:
Het doel van dit sub-project is om een concept voor een Emerging Risk Detection Support Systeem (ERDSS) te ontwikkelen.
[Aanpak en tijdpad]:
Belangrijk in het ontwerp van het emerging risk detection systeem is het gebruik van een holistische benadering waarbij zowel risico s van binnen de voedselketen als ook van buiten de voedselketen worden beschouwd. Het ERDSS zal gericht zijn op de visketen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie zoals opgeleverd in project OND 1321558 Aanpak:
1) Lijst van bruikbare indicatoren en respectievelijk informatie bronnen afkomstig uit project 2 wordt gemodelleerd in het ERDSS.
2) Verkennen van de mogelijkheden om de indicatoren en de relatie met het ontstaan van een gevaar te kwalificeren en daar waar mogelijk te kwantificeren. Daarbij krijgt het tijdaspect aanvullende plaats in het te ontwikken systeem (hoe snel een gevaar zich door de keten kan verplaatsen en waar deze zich in de keten bevindt?). Het daadwerkelijk kwantificeren van de relaties tussen indicatoren en gevaren wordt gedaan in 2008.
3) Uitbreiden van het ERDSS-concept door relevante statische informatie van verschillende (bestaande) ontologieën te integreren.
4). Definiëren van enkele keten specifieke scenario s en demonstratie van mogelijkheden om de beschikbare (geïdentificeerde) databronnen te koppelen aan het ERDSS systeem. (Dit zal verder uitgewerkt worden in 2008).
5) Bouwen van een prototype. Dit is een werkend systeem van het ERDSS-concept waarmee de werkbaarheid van het concept kan worden getoond.
[Resultaten en producten]:
- Het ERDSS-concept gebaseerd op de informatie uit de visketen
- Beschrijving van de kwalitatieve en kwantitatieve onderdelen van de visketen.
- Beschrijving van de randvoorwaarden voor het opstellen van de scenario s (welke scenario s kunnen doorlopen worden?)
- Een werkend prototype dat toegankelijk is voor LNV en VWA.
[Doorwerking resultaten naar doelgroepen]:
Het ontwikkelde kennismodel wordt toegankelijk gemaakt voor LNV (VD) en VWA (Bureau Risicobeoordeling) bijvoorbeeld via een web based interface. In overleg met VWA en LNV-VD kunnen eventueel stakeholders toegang krijgen

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D18230 Fisheries
D22100 Microbiology
D24300 Nutrition

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation